Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Voorlopig kan je enkel op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Voorlopig kan je in het gemeentehuis en het sociaal huis geen huisvuilzakken kopen. Je kan hiervoor terecht op de andere verkooppunten.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Herziening ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) O.-L.-V.-Olen en St.-Jozef-Olen klaar

05 juni ’21 (za)
Op het vlak van wonen proberen we steeds mee te zijn met nieuwe trends en ontwikkelingen. Daarom ook dat het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) O.-L.-V.-Olen en St.-Jozef-Olen recent een update kreeg. Je kan het ontwerpplan vanaf 7 juni inkijken.

Het is een trend dat de Olenaar bouwt op kleinere percelen maar toch blijft vasthouden aan de vrijstaande woning. Nu onze ruimte haast op is, moeten we dichter bouwen.

Update bouwvoorschriften en behoud dorps karakter

In het nieuwe RUP* legt het lokaal bestuur strengere randvoorwaarden op voor woonprojecten zoals appartementen. Dit doet het om het dorpse karakter te behouden. Zo mogen dakverdiepingen niet meer ingericht worden als leefruimtes. Ook wordt het bouwvolume van appartementen beperkt in diepte.

Voor zeer ambitieuze en duurzame woonprojecten die een maatschappelijke meerwaarde hebben - bijvoorbeeld doordat ze het groene karakter of het trage wegennetwerk versterken - worden de voorschriften in het RUP flexibeler gemaakt. Deze innovatieve projecten worden door het lokaal bestuur beoordeeld aan de hand van kwaliteitscriteria.

* Op 2 juni keurde de gemeenteraad het nieuwe ontwerp voor het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) O.-L.-V.-Olen en St.-Jozef-Olen goed. Dit RUP omvat het woongebied van beide kernen en vervangt het oude RUP van 30 augustus 2012.

Openbaar onderzoek

Van 7 juni tot en met 5 augustus organiseert het lokaal bestuur een openbaar onderzoek. Je kan het ontwerpplan in die periode online inkijken of na afspraak bij Omgeving in het boekelhuis, Boekel 7.

Deel je mening: infomarkt en schriftelijk

Wil je graag meer weten over de herziening van het RUP of heb je een mening die je wil delen, dan ben je op woensdag 23 juni tussen 16.00 en 21.00 uur welkom op een infomarkt in OC De Vrede, Lichtaartseweg 131. De infomarkt wordt georganiseerd volgens de huidige coronamaatregelen.

Schriftelijke reacties kan je bezorgen per post aan de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (Gecoro), Dorp 1. Je kan je brief ook uiterlijk op 5 augustus 2021 voor 12.00 uur tegen ontvangstbewijs afgeven in het gemeentehuis.

Wat is een RUP alweer?

Een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) is een plan waarmee de overheid in een bepaald gebied de bestemming vastlegt. Voor alle percelen in een bepaald gebied wordt zo heel duidelijk wat er kan en wat niet. Op basis van de stedenbouwkundige voorschriften die zijn opgenomen in het RUP kan het lokaal bestuur stedenbouwkundige vergunningen afleveren.

Nieuwsoverzicht
olv olen

Deel deze pagina

Openingsuren & contact

Omgeving

LCP