Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Voorlopig kan je enkel op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Voorlopig kan je in het gemeentehuis en het sociaal huis geen huisvuilzakken kopen. Je kan hiervoor terecht op de andere verkooppunten.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Vier het einde van de examens op een veilige manier

11 juni ’21 (vr)
Het einde van het schooljaar is in zicht, een moment dat traditioneel gevierd wordt door vele jongeren. De laatste jaren krijgen we steeds meer meldingen van overmatig drankgebruik onder deze doelgroep. Om dit tegen te gaan, houden de vijf Neteland-gemeenten samen met de politie extra toezicht.

Tot aan de start van de zomervakantie controleert de politie extra op drankgebruik onder jongeren. Ook handelaars, uitbaters en winkeliers moeten zich aan richtlijnen houden. 

De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat jongeren het extra moeilijk hebben. Ze zagen de afgelopen maanden hun vrienden weinig, ouders waren vaak minder bereikbaar en gestresseerd door thuiswerk,… De start van de zomervakantie vieren, nemen we niemand af. Iedere jongere heeft dit zeer hard verdiend. We vragen wel om je gezond verstand te gebruiken en je alcoholgebruik te beperken.

Binge drinken is immers niet zonder gevaren:

  • het denkvermogen neemt af. Je hebt een grotere kans op black-outs.
  • je loopt een reële kans op een alcoholvergiftiging. Dat kan acute schade tot gevolg hebben op alle organen die rechtstreeks met de alcohol in aanraking komen (hersenen, lever).
  • je loopt het risico op plotse stijging van de bloeddruk, hartaandoeningen en herseninfarct doordat het bloed minder goed stolt.
  • je loopt het risico op nierfalen door uitdroging van het lichaam.

De Neteland-gemeenten en lokale politie vragen ieders medewerking, zowel van jongeren, de volwassen bevolking als handelaars.

  • Verkoop/geef geen alcohol aan -16-jarigen
  • Verkoop/geef geen sterke dranken aan -18-jarigen
  • Respecteer het sluitingsuur (23.30 uur) van horecazaken/jeugdhuizen.
  • Hou je aan de coronamaatregelen.
  • Ook in parken, recreatiedomeinen, sportterreinen, vijsvijers en speelpleinen geldt een verbod op alcohol.
  • ...

Merk je een verdachte situatie op, spreek de perso(o)n(en) in kwestie dan aan en voorkom erger. Bij noodgevallen of overlast, verwittig je de hulpdiensten: ambulance (112) en/of politie (101).

Nieuwsoverzicht
jongeren

Deel deze pagina

LCP