Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Je kan op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Geef kinderen die het nodig hebben duwtje in de rug

24 augustus ’21 (di)
Heb je wekelijks een beetje tijd vrij en heb je interesse om een kind te begeleiden bij zijn schoolse activiteiten? Help dan het Rode Kruis om het brugfigurenproject verder uit te bouwen.

Je hoeft geen pedagogisch diploma te hebben of een professor te zijn in rekenen of taal. Wel moet je een warm hart hebben voor kinderen en graag samen met hen op een positieve manier bezig zijn met schoolse activiteiten. Neem gerust vrijblijvend contact op.

Enkele jaren geleden startten we samen met het Rode Kruis-Olen het project Brugvrijwilligers op. Het project biedt ondersteuning aan kinderen van maatschappelijk kwetsbare gezinnen. Wekelijks helpen enkele vrijwilligers kinderen uit de vijf Olense scholen bij hun huistaken en lessen. Vooral rekenen en taal komen aan bod.

De coronapandemie had een zware impact op het leerproces van heel wat kinderen. Het vele afstandsleren zorgde ervoor dat vooral jongeren uit kansarme en allochtone gezinnen de voorbije twee jaar achter raakten door een gebrek aan begeleiding, laptops of internetverbinding. Het is belangrijk dat we deze leerlingen nu de nodige aandacht kunnen schenken.

Nieuwsoverzicht
help kinderen met hun huiswerk

Deel deze pagina

Openingsuren & contact

Sociale Hulp- en Dienstverlening

adres
tel.
014 21 52 00
e-mail
ocmw@olen.be
Open vandaag: 9.00 - 12.00 uur
Overzicht medewerkers
LCP