Olen al 10 jaar lang een Fairtradegemeente

Al 10 jaar lang draagt Olen met trots de titel van Fairtradegemeente. Dat betekent dat we ons engageren om eerlijke handel te ondersteunen.

In 2023 maakten we samen met de andere Fairtradegemeenten de omslag naar Faire Gemeente. Samen vormen we een netwerk waar lokaal, ecologisch en fair denken én doen de norm is. Samen gaan we voor meer LEF. 

Ga mee voor meer LEF 

Vind jij het ook belangrijk om met LEF in het leven te staan en wil je je samen met ons engageren om dit verhaal uit te dragen? Word dan onze fairtradeambassadeur.  

Of wil je als ondernemer, school of vereniging bijdragen aan een eerlijkere wereld? Registreer je dan als fairtradepartner. Laat ons weten welke LEF-principes jij nastreeft en hoe je dat doet. Wij zetten jou dan graag in de kijker. 

Wat is Fair trade? 

Fair trade betekent letterlijk vertaald: eerlijke handel. Het komt voort uit de gedachte ‘Trade, not aid’, waarbij handel wordt gezien als een manier om armoede te bestrijden. Fair trade streeft naar meer gelijkheid in internationale handel. Het pakt de ongelijke machtsverhoudingen tussen grote bedrijven en boeren aan door hen betere handelsvoorwaarden aan te bieden en hun rechten te beschermen. De fairtradebeweging werkt aan een systeem dat mens en natuur weer centraal stelt in onze economie. 

Fair trade is tegenwoordig niet meer los te koppelen van de Doelstellingen voor Duurzame Ontwikkeling van de Verenigde Naties, de zogenaamde SDG’s. De fairtradebeweging bouwt mee aan volgende doelstellingen van deze SDG’s: 

  1. Kansen voor economisch gemarginaliseerde producenten
  2. Transparantie en verantwoordelijkheid: verantwoording
  3. Eerlijke handelspraktijken
  4. Eerlijke betaling
  5. Geen kinderarbeid en geen dwangarbeid
  6. Geen discriminatie, gendergelijkheid en vrijheid van vereniging
  7. Goede arbeidsomstandigheden
  8. Capaciteitsopbouw
  9. Promoten van eerlijke handel
  10. Respect voor het milieu 

Gepubliceerd op vrijdag 10 mei 2024 om 08:51