Olen-Centrum - fase 2: herinrichting dorpsplein en omliggende straten

Startdatum: 01-12-2022

Stratenplan

Dorp, 2250 Olen
Tijdens deze werken staat een herinrichting van het dorpsplein, de schoolomgeving van Willem Tell en enkele omliggende straten op de planning. De werken starten ten vroegste in het najaar van 2022.

De doortocht in Olen-Centrum, bestaande uit de gewestweg N152 en Ven, kreeg in de periode eind 2018-begin 2020 een grondige opknapbeurt. In een volgende fase staat een herinrichting van het dorpsplein, de schoolomgeving van Willem Tell en enkele omliggende straten op de planning. Het doel van deze werken bestaat erin de leefbaarheid en verkeersveiligheid in Olen-Centrum te maximaliseren.

Waar wordt er gewerkt?

Volgende straten en straatdelen maken deel uit van het omvangrijk project:

 • Herentalseweg: het gedeelte vanaf de Koning Boudewijnlaan (N152) tot en met het kruispunt met de Kijnigestraat
 • Tramstraat: volledig vanaf het kruispunt met Kijnigestraat tot aan het kruispunt met Oosterwijkseweg (N152), inclusief het kruispunt Tramstraat-Noorderwijkseweg-Voortkapelseweg
 • Voortkapelseweg: het gedeelte tussen Tramstraat en de knip ter hoogte van de schoolingang van Willem Tell
 • St. Maartensstraat
 • Processieweg
 • Dorp en het dorpsplein tussen het gemeentehuis en de pastorie

Welke werken vinden er plaats?

 • Opbraak van alle verharding op het openbaar domein.
 • Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel voor regen- en afvalwater.
 • Vernieuwen van de ondergrondse leidingen van de nutsmaatschappijen waar nodig.
 • Het ondergronds brengen van de leidingen die nu nog bovengronds aan elektriciteitspalen hangen.
 • Vervangen van de straatverlichting door LED-verlichting.
 • De straten en pleinen op het openbaar domein herinrichten van rooilijn tot rooilijn.

Wanneer vinden de werken plaats? (update 27 oktober 2021)

 • Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het ontwerp. Bedoeling is dat het ontwerp en bijhorende bestek begin 2022 klaar is. Daarna kan het lokaal bestuur de omgevingsvergunning aanvragen. De eigenlijke werken starten ten vroegste in het najaar van 2022.
 • Op termijn vinden er verschillende infomomenten plaats voor diverse doelgroepen: 
  • Inwoners die een tijd geleden hebben deelgenomen aan het participatieproject over fase twee van de werken, krijgen een persoonlijke uitnodiging voor een terugkoppeling van het ontwerp. Deze terugkoppeling gebeurt een van de komende maanden. 
  • Het lokaal bestuur gaat in overleg met de middenstand in het projectgebied om de bereikbaarheid van de handelszaken te bespreken. Dit overleg vindt een van de volgende weken plaats. De betrokkenen krijgen een persoonlijke uitnodiging.
  • Voor de bredere bevolking volgt een infomarkt over het definitieve ontwerp. De infomarkt gaat vermoedelijk begin 2022 door. Meer details worden later bekend gemaakt via de gekende kanalen. Het lokaal bestuur brengt bewoners in de toekomstige werfzone ook nog apart op de hoogte.

Extra info

Status
Gepland
Kostprijs

Op dit moment houdt het lokaal bestuur rekening met een investering van om en bij de 4.500.000 euro.

Laatste wijziging: woensdag 27 okt 2021 om 15:37

Contactpersoon

Adres
Hoogbuul 13 , 2250 Olen
Tel.
014 23 35 72
karel.nijs@olen.be