Olen-Centrum - fase 2: herinrichting dorpsplein en omliggende straten

Startdatum: 01-02-2023

Stratenplan

Dorp, 2250 Olen
Tijdens deze werken staat een herinrichting van het dorpsplein, de schoolomgeving van Willem Tell en enkele omliggende straten op de planning.

De doortocht in Olen-Centrum, bestaande uit de gewestweg N152 en Ven, kreeg in de periode eind 2018-begin 2020 een grondige opknapbeurt. In een volgende fase staat een herinrichting van het dorpsplein, de schoolomgeving van Willem Tell en enkele omliggende straten op de planning. Het doel van deze werken bestaat erin de leefbaarheid en verkeersveiligheid in Olen-Centrum te maximaliseren.

Waar wordt er gewerkt?

Volgende straten en straatdelen maken deel uit van het omvangrijk project:

 • Herentalseweg: het gedeelte vanaf de Koning Boudewijnlaan (N152) tot en met het kruispunt met de Kijnigestraat
 • Tramstraat: volledig vanaf het kruispunt met Kijnigestraat tot aan het kruispunt met Oosterwijkseweg (N152), inclusief het kruispunt Tramstraat-Noorderwijkseweg-Voortkapelseweg
 • Voortkapelseweg: het gedeelte tussen Tramstraat en de knip ter hoogte van de schoolingang van Willem Tell
 • St.-Maartensstraat
 • Processieweg
 • Dorp en het dorpsplein tussen het gemeentehuis en de pastorie

Welke werken vinden er plaats?

 • Opbraak van alle verharding op het openbaar domein.
 • Aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel voor regen- en afvalwater.
 • Vernieuwen van de ondergrondse leidingen van de nutsmaatschappijen waar nodig.
 • Het ondergronds brengen van de leidingen die nu nog bovengronds aan elektriciteitspalen hangen.
 • Vervangen van de straatverlichting door LED-verlichting.
 • De straten en pleinen op het openbaar domein herinrichten van rooilijn tot rooilijn.

Wanneer vinden de werken plaats? (update 12 mei 2022)

 • Het definitieve ontwerp is nog niet klaar. Normaal is dit voor de zomer wel in orde. Met behulp van dit definitieve ontwerp kunnen er inzichten verworven en afspraken gemaakt worden rond het faseren van de werken. Deze fasering kan dan opgenomen worden in het bestek. De fasering wordt ook doorgesproken met de middenstand. De werken starten ten vroegste in het najaar van 2022. Dit zullen in eerste instantie werken door de nutsmaatschappijen zijn. De eigenlijke wegenwerken starten begin 2023.
 • Op termijn vinden er verschillende infomomenten plaats voor diverse doelgroepen: 
  • Inwoners die een tijd geleden hebben deelgenomen aan het participatieproject over fase twee van de werken, krijgen een persoonlijke uitnodiging voor een terugkoppeling van het ontwerp. Deze terugkoppeling gebeurt een van de komende maanden. 
  • Het lokaal bestuur gaat in overleg met de middenstand in het projectgebied om de bereikbaarheid van de handelszaken te bespreken.
  • Voor de bredere bevolking volgt een infomarkt over het definitieve ontwerp. De infomarkt gaat vermoedelijk in de loop van de zomer door. Meer details worden later bekend gemaakt via de gekende kanalen. Het lokaal bestuur brengt bewoners in de toekomstige werfzone ook nog apart op de hoogte.
Laatste wijziging: maandag 16 mei 2022 om 15:47

Contactpersoon

Adres
Hoogbuul 13 , 2250 Olen
Tel.
014 23 35 72
karel.nijs@olen.be