Alles begint met de omgevingsvergunning

Inhoud

De omgevingsvergunning is nodig voor:

Sommige stedenbouwkundige handelingen en exploitaties van ingedeelde inrichtingen of activiteiten van klasse 3 verlopen via de meldingsprocedure.

Voor meer informatie kan je terecht op www.omgevingsloketvlaanderen.be.

Kleine werken op en rond een gebouw

Kleine werken op en rond een gebouw zijn vaak vrijgesteld van vergunning. Heb je toch een vergunning of melding nodig, dan kan je die in veel gevallen aanvragen via het snelinvoerloket. Dat is een vereenvoudigde versie van het omgevingsloket.