Ondersteuning en subsidies voor buurt- en wijkfeesten

Inhoud

Als je een buurt- of straatfeest organiseert kan je één keer per jaar een financiële steun krijgen. Daarnaast kan je onbeperkt logistieke ondersteuning vragen. Dat betekent dat je, zolang de voorraad strekt, kan gebruikmaken van het gemeentelijk feestmateriaal.

Voorwaarden

 • Het straat-, buurt- of wijkfeest wordt georganiseerd voor minstens 15 woningen. Alle inwoners van dit afgebakend gebied zijn welkom op de activiteit.
 • Je maakt voldoende promotie. Op alle promotiemateriaal vermeld je: ‘met de steun van het lokaal bestuur van Olen’.

Procedure

Download het aanvraagformulier en bezorg dit ingevuld aan Vrije Tijd (vrije.tijd@olen.be of Lichtaartseweg 9).

aanvraagformulier subsidie buurtfeest231,5 Kb(pdf)

Enkele afspraken:

 • Bezorg ons de aanvraag tenminste 4 weken voor de activiteit.
 • Je krijgt ten laatste 3 weken na het indienen van de aanvraag een schriftelijke goedkeuring of weigering van de subsidieaanvraag, het eventuele materiaal, verkeersmaatregelen en verdere richtlijnen om na afloop van het buurtfeest de subsidie te laten uitbetalen.
 • We behandelen alle aanvragen in volgorde van binnenkomen.

Kostprijs

De subsidie bestaat uit:
 • een basistoelage van 100 euro
 • een bijkomende subsidie ‘animatie’ van 50 euro wanneer je extra onkosten maakt voor een cultureel optreden of (kinder)animatie zoals het optreden van een groepje, clown of goochelaar, springkasteel,… Een dj komt hiervoor niet in aanmerking.
 • een bijkomende subsidie 'fairtrade' van maximaal 50 euro als je extra onkosten maakt voor het aanbieden van fairtradeproducten.

Voor wie

Je kan de subsidie aanvragen voor elk buurt- of wijkfeest dat de sociale contacten in je buurt wil aanmoedigen.

Volgende activiteiten vallen niet onder dit reglement:

 • privéfeesten, familiefeesten, schoolfeesten, buurtkermissen
 • feesten met een politiek, religieus of filosofisch karakter
 • feesten met een louter winstgevend doel