Openbaar onderzoek GRUP Vallei van de Kleine Nete en Aa

De Vlaamse regering heeft het ontwerp van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) ‘Vallei van de Kleine Nete en Aa van Kasterlee tot Grobbendonk’ goedgekeurd.

Het plan bevat acties die de open ruimte in en rond de vallei van de Kleine Nete en haar zijrivier de Aa moeten beschermen tegen klimaatextremen zoals overstromingen en droogte. Het voorziet zowat 700 hectare bijkomende natuur- en bosgebieden en legt 1.260 hectare definitief vast als landbouwgebied.

Voor onze gemeente beperkt het plan zich niet enkel tot de vallei van de Kleine Nete in het noorden van Olen, op de grens met Kasterlee. Ook voor de openruimtegebieden in Gerheze-Doffen en Hezewijk-Schaatsbergen zijn er plannen met als doel er de openruimteverbinding te behouden.

Openbaar onderzoek

Nog tot en met 21 april loopt er een openbaar onderzoek. Je kan het plan en de voorschriften in die periode online inkijken via:

Infomarkten

Je bent ook welkom op een van de infomarkten om de plannen in te kijken of vragen te stellen.

  • woensdag 29 maart tussen 16.00 tot 20.00 uur in Gemeenschapscentrum De Volle Vaart, Vaartkom 6 in Grobbendonk
  • donderdag 30 maart tussen 16.00 tot 20.00 uur in ontmoetingscentrum De Vrede Olen, Lichtaartseweg 131 in Olen

Opgelet: vooraf inschrijven is verplicht en kan telefonisch via 02 553 38 00 of via de website van het Vlaamse Departement Omgeving

Deel je mening

Heb je bezwaren, opmerkingen of adviezen over het ontwerp? Bezorg je reactie op één van volgende manieren:

  • via het online inspraakformulier
  • per aangetekende brief naar:
    Departement Omgeving, afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten
    Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 7, 1000 Brussel
  • brief die je persoonlijk afgeeft tegen ontvangstbewijs aan het onthaal van het gemeentehuis, Dorp 1 in Olen

Een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) is een plan waarmee de overheid in een bepaald gebied de bodembestemming vastlegt. Voor alle percelen in dat gebied wordt zo heel duidelijk wat er kan en wat niet. Op basis van de stedenbouwkundige voorschriften die zijn opgenomen in het GRUP kan het lokaal bestuur omgevingsvergunningen afleveren.

Gepubliceerd op dinsdag 21 feb 2023 om 11:08