Openbaar onderzoek Lokaal Materialenbeleid 2023-2030

De Vlaamse overheid heeft een ontwerp 'Lokaal Materialenplan 2023 - 2030' opgesteld. Dit wordt het nieuwe uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval voor de periode 2023-2030. Het openbaar onderzoek loopt nog tot en met 31 juli.

Ontwerp inkijken

Je kan het ontwerp inkijken:

Opmerkingen of bezwaren indienen

Tijdens het openbaar onderzoek kan je schriftelijke bezwaren en opmerkingen over dit ontwerp en bijhorende ontwerpl-plan-MER richten aan het college van burgemeester en schepenen:

 • via mail naar omgeving@olen.be
  • Vermeld zeker je naam en adres.
  • Vermeld als titel “Openbaar onderzoek ontwerp Lokaal Materialenbeleid 2023-2030”.
  • Als je in bijlage documenten toevoegt in pdf-formaat, gelieve dit dan te doen met tekstherkenning (OCR).
 • per brief naar: Dienst Omgeving, Boekel 7, 2250 Olen t.a.v. college van burgemeester en schepenen
  • Vermeld zeker je naam en adres.
  • Vermeld als titel “Openbaar onderzoek ontwerp Lokaal Materialenbeleid 2023-2030”.
Gepubliceerd op donderdag 23 jun 2022 om 13:21

Thema's