Openbaar onderzoek windturbines

Om de mogelijke effecten van windturbines op mens en milieu te onderzoeken, stelde de Vlaamse overheid een plan-MER op. Van 22 november tot en met 20 januari loopt er een openbaar onderzoek over dit ontwerp-besluit en het bijhorende ontwerpplan-MER.

Je kan het besluit en plan tijdens deze periode inkijken:

Nog tot en met 20 januari kan je opmerkingen of bezwaren indienen op volgende manieren:

 • via de website van de Vlaamse overheid
 • stuur een aangetekende brief naar:
  Departement Omgeving
  Afdeling Beleidsontwikkeling en Juridische Ondersteuning
  t.a.v. OO BVR plan-MER windturbines
  Koning Albert II-laan 20 bus 8
  1000 Brussel

De Vlaamse overheid heeft het ontwerpbesluit voor de sectorale voorwaarden voor windturbines voor een eerste keer principieel goedgekeurd op 28 oktober 2022. Concreet gaat het om de slagschaduw-, veiligheids-, en geluidsaspecten van de exploitatie van windturbines uit rubriek 20.1.6 van de VLAREM-indelingslijst.

Gepubliceerd op dinsdag 22 nov 2022 om 08:16