Openbaarheid van bestuur

Inhoud

Je kan aan het lokaal bestuur vragen om bestuursdocumenten in te kijken. Je hoeft niet in Olen te wonen en je hoeft geen reden op te geven waarom je het document wil raadplegen. Je kan vragen om:

 • een document in te kijken.
 • een kopie te ontvangen van een document.
 • uitleg te krijgen over een bepaald document.

In principe zijn alle bestuursdocumenten openbaar, maar er zijn wel enkele uitzonderingen waarbij we de openbaarmaking kunnen weigeren. In dit geval laten we je in detail weten waarom we je aanvraag gedeeltelijk of geheel afwijzen. Enkele voorbeelden:

 • De aanvraag is onredelijk.
 • De documenten zijn nog niet definitief.
 • De bescherming van persoonlijke gegevens komt in gevaar.

Hoe aanvragen?

Via het digitale formulier

Vul het digitale formulier zo volledig mogelijk in. Zodra jouw aanvraag bij ons is aangekomen, kijken we na of de vraag:

 • duidelijk en volledig is
 • redelijk of vaak is
 • van toepassing is op onze organisatie.
Aan mondelinge of telefonische verzoeken wordt geen gevolg gegeven.
 

Wat gebeurt er daarna?

 • Het lokaal bestuur registreert je aanvraag in het register openbaarheid van bestuur.
 • De algemeen directeur neemt een beslissing binnen de 20 dagen. Deze termijn kan in bepaalde gevallen worden verlengd tot 40 dagen (bijvoorbeeld wanneer er veel opzoekingswerk nodig is).
 • Je wordt schriftelijk (per mail of brief) op de hoogte gebracht van de beslissing van de algemeen directeur en ontvangt bij een positieve beslissing de gevraagde documenten.

Bedrag

Digitale kopie├źn zijn gratis. Er zijn enkel kosten als je een papieren kopie wil ontvangen. Meer info hierover bij team Administratie.

Beroep indienen

Wanneer kan je beroep indienen?

 • We antwoorden niet tijdig op je aanvraag.
 • We wijzen je aanvraag gedeeltelijk of helemaal af en je bent het niet eens met de motivering.

Waar moet je zijn?

Beroepsinstantie inzake de openbaarheid van bestuur
Departement Kanselarij en Bestuur
Havenlaan 88 bus 20
1000 Brussel

openbaarheid@vlaanderen.be

Termijn

Je hebt 30 kalenderdagen tijd om beroep in te dienen. Deze termijn gaat in op de dag nadat je jouw beslissing hebt ontvangen.

Regelgeving

Het Vlaams bestuursdecreet van 7 december 2018, (Hoofdstuk 3) beschrijft gedetailleerd hoe je een aanvraag moet indienen en hoe wij deze moeten afhandelen.