Ophokplicht pluimvee

Er geldt sinds 15 november een algemene ophok- of afschermingsplicht voor vogels en pluimvee. De preventieve maatregel is nodig nadat in ons land vogelgriep werd vastgesteld.

Volgende maatregelen zijn van kracht:

  1. Alle pluimvee van professionele houders en van hobbyhouders, met uitzondering van loopvogels, moeten opgehokt of afgeschermd (met behulp van netten) worden.
  2. Je moet je pluimvee en vogels eten en drinken geven in het hok (of onder netten).
  3. Je mag geen water geven dat afkomstig is van oppervlaktewatervoorraden of regenwater waartoe wilde vogels toegang hebben.

Deze beschermingsregels moeten helpen vermijden dat pluimvee van bedrijven en hobbyhouders in contact komt met wilde vogels die besmet zijn met het vogelgriepvirus.

Als je in de natuur een dode wilde (water)vogel opmerkt, meld je dit best via het gratis telefoonnummer 0800 99 777. Op die manier kan snel een eventueel onderzoek worden opgestart. Om te voorkomen dat het virus verspreid wordt, raak je de vogels best niet aan.

De maatregelen zijn voor onbepaalde duur van kracht. Om je op de hoogte te houden van de geldende maatregelen vind je regelmatig een update op de website van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen.

Gepubliceerd op dinsdag 23 nov 2021 om 16:09

Thema's