Iets organiseren met je buurt

Inhoud

Als je een buurtfeest organiseert, moet je dit aanvragen via het evenementenloket. Bezorg ons de aanvraag tenminste 4 weken voor de activiteit.
 
 

Logistieke ondersteuning

Zolang de voorraad strekt, kan gebruikmaken van het gemeentelijk feestmateriaal.
 
 

Financiële ondersteuning

Je kan één keer per jaar een financiële steun krijgen.
 

Voorwaarden

Je kan de subsidie aanvragen voor elk buurt- of wijkfeest dat de sociale contacten in je buurt wil aanmoedigen.

 • Het straat-, buurt- of wijkfeest wordt georganiseerd voor minstens 15 woningen. Alle inwoners van dit afgebakend gebied zijn welkom op de activiteit.
 • Je maakt voldoende promotie. Op alle promotiemateriaal vermeld je: ‘met de steun van het lokaal bestuur van Olen’.
 • Je feest heeft geen winstgevend doel en heeft geen politiek, religieus of filosofisch karakter.

Hoe aanvragen?

Je hoeft de subsidie niet apart aan te vragen. Deze aanvraag is mee opgenomen in jouw evenementenaanvraag. 

Bedrag

De subsidie bestaat uit:

 • een basistoelage van 100 euro
 • een bijkomende subsidie ‘animatie’ van 50 euro wanneer je extra onkosten maakt voor een cultureel optreden of (kinder)animatie zoals het optreden van een groepje, clown of goochelaar, springkasteel,… Een dj komt hiervoor niet in aanmerking.
 • een bijkomende subsidie 'fairtrade' van maximaal 50 euro als je extra onkosten maakt voor het aanbieden van fairtradeproducten.

Uitbetaling

Bezorg ons na het feest volgende documenten:

 • uitnodiging of bekendmaking dat bewijst dat het initiatief openstond voor alle bewoners van de straat, buurt of wijk
 • bewijs dat op het promotiemateriaal de vermelding ‘met de steun van het lokaal bestuur van Olen’ werd opgenomen
 • minstens één sfeerfoto van de activiteit
 • indien de extra subsidie ‘animatie’ werd aangevraagd: de bewijzen van gedane onkosten in functie van een culturele optreden en/of animatie
 • indien de extra subsidie ‘fair trade’ werd aangevraagd: de bewijzen van gedane onkosten in functie van het aanbieden van fairtradeproducten

Na ontvangst zorgen wij voor de uitbetaling van de subsidie.