Overlijdensakte

Inhoud

De akte van overlijden bewijst het feit van het overlijden en stelt de identiteit van de overledene vast. Je kan deze akte via het digitaal loket aanvragen.

Na een overlijden is het meestal de begrafenisondernemer die een aantal uittreksels uit de overlijdensakte ophaalt en aan de nabestaanden bezorgt. Zij moeten hem hiervoor schriftelijk de toestemming geven.