Gemeente Olen

Participatie

Wij hechten veel belang aan de mening van onze inwoners. Daarom krijg je regelmatig de kans om actief mee na te denken over de toekomst van Olen.

Op 8 mei 2019 keurde de raad voor maatschappelijk welzijn een participatiereglement goed. Hierin staat onder andere hoe wij met meldingen en klachten moeten omgaan, hoe je verzoekschriften en voorstellen aan ons kan bezorgen of hoe je digitaal mee vorm kan geven aan het toekomstbeeld en het lokaal beleid van Olen. In juni 2019 zal ditzelfde reglement ook nog ter goedkeuring voorgelegd worden aan de gemeenteraad.

Via de linken hieronder leer je meer over de bestaande participatievormen en de bijhorende procedures die je best volgt als je ervan wil gebruikmaken.

Openingsuren & contact

LCP