Gemeente Olen

Participatie

Wij hechten veel belang aan de mening van onze inwoners. Daarom krijg je regelmatig de kans om actief mee na te denken over de toekomst van Olen. 

Het lokaal bestuur beschikt hiervoor over een participatiereglement. Hierin staat onder andere hoe wij met meldingen en klachten moeten omgaan, hoe je verzoekschriften en voorstellen aan ons kan bezorgen of hoe je digitaal mee vorm kan geven aan het toekomstbeeld en het lokaal beleid van Olen. 

Via de linken hieronder leer je meer over de bestaande participatievormen en de bijhorende procedures die je best volgt als je ervan wil gebruikmaken.

Openingsuren & contact

LCP