Permanent onttrekkingsverbod uit kwetsbare waterlopen provincie Antwerpen sinds 1 januari

Ecologisch zeer kwetsbare waterlopen zijn waterlopen met een hoge ecologische waarde en een klein debiet. Als er onttrekkingen plaatsvinden, heeft dat meteen een grote impact. Sinds 1 januari is het daarom verboden om water te onttrekken uit bepaalde onbevaarbare waterlopen en publieke grachten.
 

Provinciegouverneur Cathy Berx heeft preventief een permanent onttrekkingsverbod voor kwetsbare waterlopen ingesteld sinds 1 januari 2022. Het verbod beschermt kleine kwetsbare waterlopen met een hoge ecologische waarde. Voor Olen gaat het om delen van het stroomgebied van de Kleine Nete.

Het verbod is noodzakelijk om de ecologische doelstellingen te kunnen realiseren. Met deze maatregel worden waterlopen beschermd tegen een toekomstige periode van droogte. Dit onttrekkingsverbod is permanent en staat dus los van de droogtetoestand.

Uitgebreide informatie hierover vind je op de website van de provincie Antwerpen.

Gepubliceerd op maandag 31 jan 2022 om 13:19