Permanent onttrekkingsverbod uit kwetsbare waterlopen

Inhoud

Ecologisch zeer kwetsbare waterlopen zijn waterlopen met een hoge ecologische waarde en een klein debiet. Als er onttrekkingen plaatsvinden, heeft dat meteen een grote impact. Sinds 1 januari 2022 is het daarom verboden om water te onttrekken uit bepaalde onbevaarbare waterlopen en publieke grachten. 

Het verbod beschermt kleine kwetsbare waterlopen met een hoge ecologische waarde. Voor Olen gaat het om delen van het stroomgebied van de Kleine Nete.

Het verbod is noodzakelijk om de ecologische doelstellingen te kunnen realiseren. Met deze maatregel worden waterlopen beschermd tegen een toekomstige periode van droogte. Dit onttrekkingsverbod is permanent en staat dus los van de droogtetoestand.

Uitgebreide informatie hierover vind je op de website van de provincie Antwerpen.