Pesticiden: zonder is gezonder

Inhoud

Waarom zonder pesticiden?

Planten in de voegen van het terras of op het voetpad? We grijpen gemakshalve naar pesticiden. Die werken meestal ‘goed’ maar zijn vaak schadelijk
voor mens en het milieu op korte én lange termijn. Ze spoelen met het regenwater mee naar de riolen en komen in onze waterlopen terecht. Of ze
dringen in de bodem en tasten het grondwater aan.

Een tuin onderhouden zonder pesticiden, kruiden bannen van stoep en terras zonder chemische middelen, slakken verjagen op een milieuvriendelijke
manier: het is perfect mogelijk.

Vuistregels

  • Kruidgroei hoeft niet ongewenst te zijn. Door de natuur zijn gang te laten gaan in (een deeltje van) je tuin help je bijen en andere nuttige insecten. Zo trek je ook natuurlijke vijanden aan voor bijvoorbeeld bladluizen of slakken.
  • Gebruik een goed ontwerp voor de (her)aanleg van je tuin. Verhard zo weinig mogelijk.
  • Plant de juiste plant op zonnige of schaduwrijke plaatsen. Plant bodembedekkers aan of werk met boomschors om open bodem te vermijden.
  • Gebruik alternatieven. Veeg en borstel regelmatig zodat er geen ophoping is van organisch materiaal en water. Branden werkt ook goed.

Meer tips vind je op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij.

Ook wij doen het zonder

Ook wij onderhouden de openbare parken, straten, speelpleinen en parkeerterreinen zonder pesticiden.