Plaatsbeschrijving en waarborg

Als je gaat bouwen of verbouwen, moet je een waarborg betalen als bescherming voor het openbaar domein. De waarborg geldt als garantie dat je het openbaar domein na de werken in dezelfde staat achterlaat als voor het begin van de werken. Om de toestand voor én na de werken te kunnen vergelijken, maak je een plaatsbeschrijving op.