Plaatsing wegversmallingen in Schietboom en plantvak in Heirbaan

Startdatum: 09-05-2022
Einddatum: 03-06-2022

Stratenplan

Schietboom 14, 2250 Olen
Sinds maandag 9 mei zijn er werken in Schietboom. Technische Dienstverlening plaatst er wegversmallingen. Er komt ook een plantvak op het kruispunt Hoefsmidstraat-Heirbaan.

Wat gaat er gebeuren? 

  • Er komen zes wegversmallingen tussen de kruispunten van Schietboom met Hoefsmidstraat en Heirbaan. Net voor de verkeersdrempel, in de richting van de Oevelseweg, komt een zevende wegversmalling. De wegversmallingen krijgen een groen karakter.  
  • Op het kruispunt Hoefsmidstraat-Heirbaan komt een plantvak om ook daar hoge snelheden en sluipverkeer te beperken.   
  • Aan het begin en einde van Schietboom komt een verkeersbord dat aangeeft dat enkel nog plaatselijk verkeer de straat in mag.  

Waarom deze werken? 

Veel mensen gebruiken Schietboom om het kruispunt ter hoogte van Oevelseweg-Geelseweg te omzeilen. Dit zorgt voor onnodige drukte in Schietboom en voor een onveilige situatie voor fietsers en voetgangers. Met deze werken willen we sluipverkeer en overdreven snelheden tegengaan.  

Participatietraject  

In het najaar van 2020 kreeg het lokaal bestuur van de bewoners van Schietboom een dossier met vragen en suggesties om de verkeerssituatie in de straat te verbeteren. Het college was aangenaam verrast van de professionele en positieve manier waarop de bewoners hun dossier hadden overgemaakt. Het gaf daarom de opdracht aan Technische Dienstverlening om in dialoog te gaan met de bewoners en hen inspraak te geven in de verdere uitwerking. Technische Dienstverlening werkte een aantal concepten uit, legde deze voor aan de bewoners en voerde waar nodig nog enkele aanpassingen door. Dankzij de goede buurtwerking in Schietboom leidde dit al tamelijk snel tot een uitvoeringsplan dat door beide partijen gedragen wordt.  

Ontharden, infiltreren, vergroenen 

Ontharden en vergroenen heeft tal van voordelen. Regenwater kan sneller de grond insijpelen waardoor de kans op wateroverlast verkleint. Daarnaast zorgt extra groen voor een aangenamere leef- en woonomgeving, voor schaduw en verkoeling in de zomer en het komt ook de fauna en flora in onze gemeente ten goede.  

Onder andere daarom kregen verschillende straten in Olen al een groener karakter, denk maar aan Gerheiden (ter hoogte van het kruispunt met Rademakersstraat), de voetpaden in Witgoor, Spoorwegstraat.… Ook jij kan je steentje bijdragen dankzij de tips van de klimaatmakers. Die kan je nalezen op onze website.  

Ook bij deze werken in Schietboom, krijgen ontharding en vergroening een belangrijke plaats. De wegverharding wordt op de plaatsen waar de weg ‘versmald’ wordt, vervangen door groen. We starten met een bloemenmengeling, in het najaar planten we bomen of hagen. Bijkomend wordt aan elke wegversmalling een stukje rijweg vervangen door grasdals.  

Hinder

Gevolgen
  • De werken duren een drietal weken (+- tot 3 juni) en starten aan de kant van Hoefsmidstraat.  
  • De werken vinden plaats van maandag tot vrijdag tussen 7.30 en 16.00 uur.  
  • De straat wordt afgesloten op de plaats waar de medewerkers van de groendienst op dat moment bezig zijn. Moet je niet in Schietboom of Heirbaan zijn, vermijd dan de buurt. 
  • Fietsers kunnen de werken stapvoets passeren. Wees voorzichtig en zorg er steeds voor dat de arbeiders op de werf je gezien hebben. 

Extra info

Status
Gerealiseerd
Laatste wijziging: donderdag 7 jul 2022 om 08:58

Contactpersoon

Technische Dienstverlening
Adres
Hoogbuul 13 , 2250 Olen
technische.dienstverlening@olen.be