Politiereglement maatregelen tot het voorkomen en bestrijden van brand