Lokale premie voor plaatsing zonneboiler

Inhoud

Met een zonneboiler kan je een groot deel van het (sanitair) warm water aanmaken door gebruik te maken van de warmte van de zon.
 
Een zonneboiler kan op jaarbasis ongeveer de helft van de productie van (sanitair) warm water voor zijn rekening nemen. Je betaalt dus ongeveer de helft minder aardgas, stookolie of elektriciteit.

Voorwaarden

  • Enkel als je aan de voorwaarden van de premie van de netbeheerders voldoet, kan je deze aanvullende premie bekomen. Alle specifieke voorwaarden staan vermeld in de aanvraagformulieren van de netbeheerder.
  • Je kan de toelage combineren met andere bouw- of renovatiepremies.
  • Je kan de premie slechts één keer aanvragen.

Meer details over de voorwaarden kan je nalezen in het reglement.

Reglement toekenning premie zonneboiler133 Kb(pdf)

Bedrag

De aanvullende premie bedraagt 125 euro of 150 euro voor beschermde afnemers.

Hoe aanvragen?

De netbeheerders bezorgen ons een lijst met de positief beoordeelde aanvragen. Op basis daarvan bezorgen wij de begunstigden een aanvraagformulier voor de bijkomende subsidie.

Bezorg dit formulier binnen de maand ingevuld terug.