Premie voor woningaanpassingen en meegroeiwonen

Inhoud

Deze gemeentelijke premie stimuleert je om je woning aan te passen of te investeren in een meegroeiwoning zodat je langer kan thuis wonen. 

Een meegroeiwoning is een woning die je gemakkelijk en zonder veel kosten aan de verschillende levensfasen en behoeften van de bewoners kan aanpassen.  Aanpassingswerken zorgen ervoor dat de woning voldoet  aan de bijzondere (zorg)behoefte van een bewoner.

Voorbeelden van aanpassingswerken die in aanmerking komen:

 • verlagen van de hoge opstap aan de voordeur
 • aanbrengen van een antisliplaag in de badkamer
 • vervangen van het bad door een douche
 • plaatsen van beugels naast het toilet

Voorwaarden

Je moet aan een aantal voorwaarden voldoen. 

Jijzelf:

 • Je inkomen mag een bepaalde grens niet overschrijden.
 • Ben je eigenaar? Dan mag je niet meer dan één woning in eigendom hebben, tenzij je verhuurt aan het sociaal verhuurkantoor.
 • Ben je huurder? Dan moet je een huurovereenkomst hebben afgesloten van minimaal 9 jaar.
Je woning:
 • Het kadastraal inkomen ligt lager dan 1.300 euro.
 • Ten minste één toegang is zonder drempel of wordt drempelloos gemaakt.
 • De kamer waarin je werkt staat in verbinding met de toegankelijke buitendeur.
 • Voor een nieuwbouwwoning bedraagt de perceelsoppervlakte maximaal 850 m² en het bouwvolume maximaal 1.000m³.

Meer details kan je nalezen in het reglement en de bijhorende technische fiche.

Reglement premie woningaanpassingen en meegroeiwonen188,6 Kb(pdf)

Technische fiche bij reglement premie woningaanpassingen en meegroeiwonen772,2 Kb(pdf)

Bedrag

De premie voor de aanpassingswerken bedraagt 50% van de kostprijs met een maximum per categorie. Het samengestelde subsidiebedrag van de verschillende categorieën bedraagt maximaal 1.500 euro.

Voor een meegroeiwoning ontvangt u een vast subsidiebedrag van 2.500 euro.

Hoe aanvragen?

Bezorg ons je aanvraag minstens 45 dagen voor de start van de werken. Voeg, indien nodig, de stedenbouwkundige vergunning toe. Je kan de aanvraag digitaal indienen. Bereid je aanvraag goed voor: je moet heel wat documenten, zoals een kopie van je aanslagbiljet, meesturen met de aanvraag.

Vraag de premie aan

 • Nadat wij jouw aanvraag hebben ontvangen, gaat een medewerker van Omgeving of van het adviesbureau onderzoeken of je aan de voorwaarden voldoet.
 • Nadat de werken zijn uitgevoerd, bezorg je ons kopieën van de facturen en foto's van de aanpassingen.
 • De uitbetaling volgt binnen de 45 (meegroeiwoning) of 60 dagen (aanpassingswerken) na het indienen van de bewijzen.