Procedure bij verwaarlozing van een woning

Inhoud

Verwaarlozing van gebouwen is een gemeentelijke bevoegdheid. De gemeente neemt deze taak ter harte en wil werk maken van een mooier straatbeeld door verwaarloosde panden in een vroeg stadium te detecteren en hun eigenaars te sensibiliseren. Want verwaarlozing kan soms eenvoudig op te lossen zijn.

IOK is onze partner in dit verhaal. Zij zijn bevoegd voor:
  • de vaststelling van verwaarlozing
  • de opmaak en het bijhouden van het register van verwaarloosde gebouwen
  • de beroepsprocedure
  • de aanvragen tot schrapping

Wanneer is een gebouw verwaarloosd?

Een gebouw is verwaarloosd als het ernstige uiterlijke tekenen van verval vertoont. Er wordt rekening gehouden met wat vanaf het openbaar domein zichtbaar is. De binnenkant van het gebouw valt buiten beschouwing.

Hoe wordt verwaarlozing vastgesteld?

Onze medewerker controleert een woning vanaf het openbaar domein aan de hand van een technische checklist. Welke dat juist is, kan je nalezen in het reglement.

Is er vaststelling van verwaarlozing, dan wordt het gebouw opgenomen in het register van verwaarloosde gebouwen en brengen we de eigenaar hiervan op de hoogte. Binnen de 30 dagen kan hij hiertegen een beroep aantekenen.

Als een woning 12 maanden is opgenomen in het register van verwaarloosde gebouwen, moet de eigenaar een jaarlijkse heffing op verwaarloosde gebouwen en woningen betalen. Voor een woning bedraagt die heffing bijvoorbeeld 1.300 euro. De exacte bedragen kan je nalezen in het reglement.