Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Voorlopig kan je enkel op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Voorlopig kan je in het gemeentehuis en het sociaal huis geen huisvuilzakken kopen. Je kan hiervoor terecht op de andere verkooppunten.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Verhuur sporthal

De gemeentelijke sporthal wordt ter beschikking gesteld voor sportieve activiteiten en evenementen. 

Openingsuren: 

van 16 augustus tot 1 mei: 

 • maandag t.e.m. zaterdag: 9.00 - 23.00 uur
 • zondag: 9.00 - 13.00 uur en 19.00 - 22.00 uur

van 1 mei tot 1 juli: 

 • maandag t.e.m. vrijdag: 9.00 - 22.00 uur
 • zaterdag: 9.00 - 12.00 uur
 • zondag: gesloten

van 1 juli tot 1 augustus: gesloten

van 1 augustus tot 15 augustus:

 • maandag t.e.m. vrijdag 16.00 - 23.00 uur
 • zaterdag 9.00 - 23.00 uur
 • zondag: 9.00 - 13.00 en 19.00 - 22.00 uur

Voor wie

Volgende gebruikers kunnen gebruikmaken van de sporthal :

 • diensten gemeente en OCMW
 • erkende adviesraden
 • sociale huisvestingsmaatschappij De Woonbrug
 • gemeentelijke vzw's
 • Olense scholen
 • erkende Olense verenigingen
 • buurtcomités
 • oudercomités/ouderraden
 • parochiale verenigingen van Olen-centrum
 • niet-erkende Olense verenigingen
 • Olense particulieren en bedrijven
 • niet-Olense verenigingen
 • niet-Olense particulieren en bedrijven

Particulieren, verenigingen en bedrijven op het grondgebied van de parochie St.-Jozef-Geel worden gelijkgesteld aan die op het grondgebied van de gemeente Olen. 

Voorwaarden

De sporthal wordt hoofdzakelijk ter beschikking gesteld voor sportieve activiteiten. 

Elke aanvraag voor een niet-sportieve activiteit moet ten laatste twee maanden op voorhand schriftelijk gericht worden aan het college van burgemeester en schepenen van het lokaal bestuur van Olen.

Procedure

Vaste gebruikers en organisatoren van evenementen ontvangen jaarlijks een brief met daarin de info over de verhuur voor volgens schooljaar. Per soort verhuur wordt er een periode voorzien waarbinnen zij hun aanvraag moeten doen. 

Je kan een aanvraag doen via https://olen.zaalreservatie.be/ (ticketgang). Na bevestiging door Vrije Tijd is uw aanvraag zichtbaar in de overzichtskalender. 

Je kan enkel beschikbare uren aanvragen. 

Bedrag

De tarieven kan u terugvinden in het overzicht prijzen verhuur gemeentelijke infrastructuur.

Regelgeving

Het gebruik van de sporthal is verbonden aan een verhuurreglement en dit moet gekend zijn bij de gebruikers. 

verhuurreglement sporthal

Uitzonderingen

Tijdens feestdagen of periodes van verkiezingen is de sporthal gesloten. 

Wat meebrengen

Je moet verplicht schoenen met witte zolen dragen in de sporthal. Het is verboden om met schoenen van buiten in de zaal te komen. 

Openingsuren & contact

Vrije Tijd

adres
tel.
014 27 94 22
e-mail
vrije.tijd@olen.be
Open vandaag: 9.00 - 12.00 uur & 13.00 - 16.00 uur & 17.30 - 20.00 uur
Overzicht medewerkers
LCP