Gemeente Olen

Rechtspositieregeling

Specifiek in openbare besturen wordt, naast het arbeidsreglement, ook een rechtspositieregeling opgesteld. Hierin bepaalt het bestuur zelf het statuut van hun personeel, weliswaar binnen bepaalde regelgeving. 

In de rechtspositieregeling vind je onder meer de plaatselijke voorschriften in verband met aanwervingsprocedures, functionele loopbanen, bezoldigingsregelingen, loonschalen, vergoedingen en toelagen, verloven en afwezigheden.

Het zijn de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn die bevoegd zijn voor de rechtspositieregeling. Wijzigingen aan de rechtspositieregeling worden altijd eerst overlegd met de vakbonden.

Openingsuren & contact

HR en Personeelsadministratie

LCP