Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Voorlopig kan je enkel op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Voorlopig kan je in het gemeentehuis en het sociaal huis geen huisvuilzakken kopen. Je kan hiervoor terecht op de andere verkooppunten.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

School- of studietoelage

Studiekosten kunnen hoog oplopen. Daarom kan je een aanvraag indienen voor een school- of studietoelage voor je kinderen in de kleuterschool tot en met het hoger onderwijs.

Kom je in aanmerking?

Om een studietoelage te krijgen moet je aan enkele voorwaarden voldoen. Die kan je uitgebreid nalezen op www.studietoelagen.be. Kom je in aanmerking voor een toelage? Dan kan je een online aanvraag indienen of het formulier afprinten en ingevuld opsturen. Dit kan tot en met 1 juni.

Had je al een toelage?

Had je vorig jaar al recht op een schooltoelage? Dan ontvang je tussen oktober en februari automatisch een vooraf ingevuld aanvraagformulier per e-mail of post. Deze aanvraag moet je nog bevestigen en doorsturen. Je kan je gegevens in de aanvraag nog wijzigen of aanvullen.

LCP