Gemeente Olen

Voornaam wijzigen

Sinds 1 augustus 2018 is de bevoegdheid voor de verandering van voornamen overgedragen van de minister van Justitie aan de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Als je wil veranderen van voornaam, moet je dus aankloppen bij de administratie van je gemeente. De procedure zal sneller verlopen dan in het verleden het geval was.

Voor wie

 • Belgen die enige reden hebben om hun voornaam te veranderen.

  Enkele redenen zijn:

  • een voornaam hebben die op zichzelf of samengevoegd met de familienaam belachelijk of hatelijk is
  • een voornaam hebben die aanleiding geeft tot verwarring
  • een voornaam hebben die een buitenlandse klank heeft 
 • Vreemdelingen die de Belgische nationaliteit aanvragen
 • Erkende vluchtelingen en staatlozen
 • Transgenders vanaf 12 jaar

 

 

Voorwaarden

De gewenste voornaam mag

 • geen aanleiding geven tot verwarring
 • jezelf of derden niet schaden

Voornamen die belachelijk, absurd of choquerend zijn, worden geweigerd.

In geval van ernstige twijfel mag de ambtenaar het advies van het parket vragen.

Minderjarigen kunnen een voornaamswijziging aanvragen via hun wettelijke vertegenwoordiger(s).

Procedure

De aanvrager vult een verklaring van voornaamswijziging in aan het loket van Burgerzaken van zijn gemeente. 

De ambtenaar beoordeelt het verzoek. Als de gevraagde naam niet aan de voorwaarden voldoet, kan deze de aanvraag weigeren. Hij gaat ook de gerechtelijke antecedenten van de verzoeker na.

Binnen drie maanden na het verzoek neemt de ambtenaar van de burgerlijke stand een beslissing.

Is de beslissing positief, dan schrijft de ambtenaar de wijziging over in de registers. Hij zal dan ook een aanpassing doen aan alle akten die betrekking hebben op de verzoeker (bijvoorbeeld zijn huwelijksakte, geboorteakten van zijn kinderen, ...).

De voornaamswijziging is een feit vanaf de datum van inschrijving in de registers. De verzoeker dient dan een nieuwe identiteitskaart en een nieuw rijbewijs aan te vragen.

Is de beslissing negatief, dan stuurt de ambtenaar een gemotiveerde kennisgeving naar de verzoeker. Deze kan binnen dertig dagen na de kennisgeving beroep aantekenen bij de familierechtbank.

Bedrag

Het kost 490 euro om je voornaam te laten wijzigen, ook als enkel de schrijfwijze aangepast wordt.

In enkele gevallen kost de wijziging slechts 50 euro:

 • je hebt een belachelijke of hatelijke naam
 • je naam duidt op de andere sekse
 • je vraagt een afkorting van je naam
 • je naam heeft een buitenlandse klank
 • een koppelteken of accent wordt weggelaten of toegevoegd

Voor transgenders wordt er 5 euro aangerekend.

Voor personen van vreemde nationaliteit die een verzoek tot verkrijging van de Belgische nationaliteit hebben ingediend, is de naamswijziging gratis.

Wat meebrengen

 • je identiteitskaart
 • indien niet geboren in België: je geboorteakte
 • het vereiste bedrag

Openingsuren & contact

Burgerzaken

adres
tel.
014 27 95 10
e-mail
burgerzaken@olen.be
Open vandaag: 9.00 - 12.00 uur & 13.00 - 16.00 uur
Overzicht medewerkers
LCP