Gemeente Olen

Afvalophaling en sorteerregels

 

 

Enkele afspraken bij de afvalophaling:

 • Zorg ervoor dat het op te halen afval voor 7.00 uur buiten staat. De ophaalwagens volgen niet altijd dezelfde route. Het uur van het ophalen in jouw straat kan dus van ophaalbeurt tot ophaalbeurt verschillen.
 • Plaats het afval langs de openbare weg op een goed zichtbare plaats. 
 • Zorg ervoor dat het afval niet kan wegwaaien of voorbijrijdende wagens of fietsers hindert. 

Wil je weten hoe je correct sorteert? Download dan hieronder de sorteerregels.

Restafval

Je biedt je restafval aan in een restafvalzak van de gemeente. Je kan kiezen tussen kleine zakken van 30 liter en grote zakken van 60 liter. De zakken moeten gemakkelijk hanteerbaar zijn. Je mag de zak dus niet tot boven vullen en daarna dichtplakken. Kleine zakken mogen maximum 7 kg wegen, grote zakken maximum 12 kg.

Enkele afspraken voor het juiste gebruik van de huisvuilzak:

 • Sluit de huisvuilzak goed af met behulp van het treklint. Dit doe je door het lint rond de hals van de zak te wikkelen en vervolgens vast te knopen. Het is niet toegestaan om je huisvuilzak dicht te kleven met plakband. Zijn de treklinten stuk? Maak de vuilniszak dan dicht met een stukje lint of touw, maar zorg ervoor dat er bovenaan een stropje is. De ophalers nemen de zak bij het stropje en niet onderaan de zak.
 • Draag je huisvuilzak niet aan de treklinten maar aan de hals van de zak.
 • Bescherm scherpe voorwerpen en steek ze middenin de huisvuilzak. Denk aan de veiligheid van de inzamelaars.

PMD (blauwe zak) en gemengde plastiek (groene zak)

PMD moet je in de hiertoe bestemde, blauwe zakken aanbieden.

Gemengde plastiek

Gemengde plastiek steek je ofwel in de restafvalzak, ofwel bied je dit aan bij het recyclagepark in een groene zak. De huis-aan-huisophaling is gestopt. Vroeger ging het huisvuil naar een stortplaats en werd het plastic apart ingezameld om de afvalberg letterlijk te verkleinen. In 2006 werd de mechanisch-biologische scheidingsinstallatie in Geel in gebruik genomen. Vanaf toen werd het restafval niet meer gestort en zo goed als mogelijk uitgesorteerd tot herbruikbare grond- en brandstoffen. De plastic die nu dus tussen het restafval zit, wordt na uitsortering hergebruikt als brandstof voor het opwekken van energie in industriële processen.

Papier en karton

Papier en karton worden gratis aan huis opgehaald en bied je aan in de gele container.

GFT

Groente-, fruit- en tuinafval (GFT) stop je in de groene container. Op de GFT-container kleef je elk jaar een GFT-sticker. Deze sticker is te koop aan het onthaal van het gemeentehuis, het sociaal huis of op het recyclagepark.

Is je oude GFT-container stuk, neem dan contact op met het recyclagepark. Zorg ervoor dat je oude container proper is en zet hem op een zichtbare plaats. De medewerkers van het recyclagepark ruilen de oude container na jouw seintje om voor een nieuwe.

Je kan je afval ook thuis composteren. Dat kost je in feite niets. Je hebt alleen een hoekje in je tuin nodig waar je een composthoop, -bak of -vat kan maken of plaatsen. Een compostvat, een compostbak en een beluchtingsstok kan je kopen op het recyclagepark. Een compostvat kost 15 euro, een compostbak 40 euro en een beluchtingsstok 4 euro.

Textielinzameling

Textiel wordt driemaandelijks aan huis opgehaald. Je stopt het in de oranje zakken die je af en toe in je brievenbus vindt of je stopt het in een gewone zak. In het laatste geval plak je een papier met de vermelding 'textiel' op de zak vast.

Daarnaast kan je textiel in gesloten zakken afleveren op het recyclagepark. Let erop dat het textiel en de schoenen in goede staat zijn en nog gebruikt kunnen worden. Niet bruikbaar textiel geef je mee met het restafval.

Groot huisvuil

Groot huisvuil wordt op de eerste vrijdag van de maand en enkel op afroep bij je opgehaald. Je betaalt per opgehaald gewicht. De vrachtwagen waarmee het materiaal wordt opgehaald, beschikt over een weegsysteem. Dit systeem registreert op elk ophaalpunt het gewicht van het opgehaalde materiaal. Deze gegevens worden overgemaakt aan de gemeentelijke administratie en deze stuurt je dan een factuur op.

Hoe werkt het systeem van ophalen op afroep? Je vult een groot huisvuilkaartje in en stuurt dit naar de ophaler. Het kaartje is te verkrijgen in het gemeentehuis, het boekelhuis, het sociaal huis, de bibliotheek en op het recyclagepark en moet minstens één week op voorhand bij de ophaler toekomen.

Je kan je ook via e-mail aanmelden. Stuur je naam, adres, telefoonnummer (waarop je overdag te bereiken bent) en een beschrijving van het op te halen afval naar huisaanhuis.antwerpen@suez.com. De e-mail moet ten laatste de woensdag voor de ophaling om 12.00 uur verstuurd worden. Suez haalt je groot huisvuil op op de dag vermeld op de ophaalkalender.

Let op: elektrische apparaten en selectief ingezamelde fracties worden niet meegenomen.

Kringloopgoederen

Herbruikbare goederen breng je naar de kringloopwinkel Zuiderkempen. Als je grote stukken hebt, komen zij deze aan huis ophalen. Je kan ook met je kringloopspulletjes op het recyclagepark terecht.

Bouw- en sloopafval

Bouw- en sloopafval moet je selectief aanleveren op het recyclagepark. Wil je meer weten over selectief slopen, neem dan een kijkje op de webiste van OVAM.

Pesticiden inzameling

Pesticiden horen thuis bij het KGA. Voorkom het gebruik van pesticiden om tuinen, parken, terrassen of parkeerterrein te onderhouden. Als je ze toch gebruikt, hou dan rekening met de gebruiksaanwijzing: draag beschermkledij, hou voldoende afstand van waterlopen, laat genoeg tijd tussen het gebruik van de pesticiden en het opnieuw betreden van de behandelde plek,...

Bedrag

 • kleine restafvalzakken (10 stuks): 12 euro
 • grote restafvalzakken (10 stuks): 20 euro
 • blauwe zakken (24 stuks): 6 euro
 • groene zakken (12 stuks): 3 euro
 • GFT-sticker voor grote container: 75 euro per jaar, 37,50 euro vanaf 1 juli
 • GFT-sticker voor een kleine container: 37,50 euro per jaar, 18,75 euro vanaf 1 juli
 • groothuisvuilophaling: 0,17 euro per kilo die je meegeeft met een minimum van 5 euro

Afhandeling

Klachten over een vergeten huisvuilzak, een niet-leeggemaakte GFT-container,… maak je rechtstreeks over aan de ophaaldienst.

Wie verwittig je als er problemen zijn met de inzameling van:

Openingsuren & contact

Omgeving

adres
tel.
014 27 95 08
e-mail
omgeving@olen.be
Vandaag gesloten
(voorlopig enkel open op afspraak)
Overzicht medewerkers

Bekijk ook

LCP