Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Voorlopig kan je enkel op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Voorlopig kan je in het gemeentehuis en het sociaal huis geen huisvuilzakken kopen. Je kan hiervoor terecht op de andere verkooppunten.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Afvalophaling en sorteerregels

Tarieven huisvuilzakken en afval

Alle tarieven vind je op deze pagina van onze website.

Enkele afspraken bij de afvalophaling

 • Zet het op te halen afval voor 7.00 uur buiten. De ophaalwagens volgen niet altijd dezelfde route. Het uur van het ophalen in jouw straat kan dus verschillen.
 • Plaats het afval langs de openbare weg op een goed zichtbare plaats. 
 • Zorg ervoor dat het afval niet kan wegwaaien of voorbijrijdende wagens of fietsers hindert. 

Wil je weten hoe je correct sorteert? Bekijk dan zeker de tips op de website van IOK.

Restafval

 • in restafvalzakken van de gemeente
 • keuze tussen kleine zakken van 30 liter en grote zakken van 60 liter.

Enkele afspraken :

 • Kleine zakken wegen maximaal 7 kg, grote zakken maximaal 12 kg.
 • Sluit de huisvuilzak goed af met het treklint. Wikkel het lint rond de hals van de zak knoop vast. Je mag de zak niet dicht kleven met plakband. Zijn de treklinten stuk? Gebruik dan een stukje lint of touw, maar zorg ervoor dat er bovenaan een stropje is. De ophalers nemen de zak bij het stropje en niet onderaan de zak.
 • Draag je huisvuilzak niet aan de treklinten maar aan de hals van de zak.
 • Bescherm scherpe voorwerpen en steek ze middenin de huisvuilzak. Denk aan de veiligheid van de inzamelaars.

PMD (blauwe zak)

 • in de blauwe zakken

Gemengde plastiek

 • in de restafvalzak
 • in een groene zak die je zelf naar het recyclagepark brengt (wordt niet aan huis opgehaald)

Papier en karton

 • in de gele container

GFT

 • in de groene container. Op de GFT-container kleef je elk jaar een GFT-sticker die je koopt aan het onthaal van het gemeentehuis, het sociaal huis of op het recyclagepark.
 • in compostvat of compostbak (te koop op recyclagepark)

Is je oude GFT-container stuk, neem dan contact op met het recyclagepark. Zorg ervoor dat je oude container proper is en zet hem op een zichtbare plaats. De medewerkers van het recyclagepark ruilen de oude container na jouw seintje om voor een nieuwe.

Textielinzameling

 • in oranje zak die je regelmatig in je brievenbus vindt of in een gewone zak (plak een papiertje met 'textiel' op de zak). Deze zakken worden driemaandelijks huis-aan-huis opgehaald. 
 • in gesloten zakken op het recyclagepark

Let erop dat het textiel en de schoenen in goede staat zijn en nog gebruikt kunnen worden. Niet-bruikbaar textiel geef je mee met het restafval.

Groot huisvuil

 • enkel op afroep om de twee maanden:
  • ten laatste 3 werkdagen voor de ophaling bel je IOK Afvalbeheer op het nummer 014 58 09 96.
  • Vermeld je naam, adres en telefoonnummer en een beschrijving van het op te halen afval.
 • Je betaalt per opgehaald gewicht. De vrachtwagen waarmee het materiaal wordt opgehaald, beschikt over een weegsysteem. Dit systeem registreert het gewicht van het opgehaalde materiaal. Deze gegevens worden overgemaakt aan de gemeentelijke administratie die je vervolgens een factuur opstuurt.

Let op: elektrische apparaten en selectief ingezamelde fracties worden niet meegenomen.

Kringloopgoederen

Herbruikbare goederen breng je naar de kringloopwinkel Zuiderkempen. Als je grote stukken hebt, komen zij deze aan huis ophalen. Je kan ook met je kringloopspulletjes op het recyclagepark terecht.

Bouw- en sloopafval

 • selectief aanleveren op het recyclagepark.
 • Meer info op de website van OVAM.

Pesticiden inzameling

Pesticiden horen thuis bij het KGA. Voorkom het gebruik van pesticiden om tuinen, parken, terrassen of parkeerterrein te onderhouden. Als je ze toch gebruikt, hou dan rekening met de gebruiksaanwijzing: draag beschermkledij, hou voldoende afstand van waterlopen, laat genoeg tijd tussen het gebruik van de pesticiden en het opnieuw betreden van de behandelde plek,...

Afhandeling

Klachten over een vergeten huisvuilzak, een niet-leeggemaakte GFT-container,… maak je rechtstreeks over aan de ophaaldienst.

Wie verwittig je als er problemen zijn met de inzameling van:

Openingsuren & contact

Omgeving

adres
tel.
014 27 95 08
e-mail
omgeving@olen.be
Open vandaag: 9.00 - 12.00 uur
Overzicht medewerkers

Bekijk ook

LCP