Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Je kan op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Interlokale vereniging Middenkempen

In de interlokale vereniging Middenkempen zijn de projecten Wegwijzer en Wijkwerken opgenomen. De gemeenten en OCMW’s van Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Kasterlee, Lille, Olen en Vorselaar maken er deel van uit.

Wegwijzer is een project dat mensen van buitenlandse herkomst wegwijs moet maken:

  • in de gemeenten: toegankelijk onthaal en dienstverlening, focus op anderstalige nieuwkomers
  • in het onderwijs: sterke instap en participatie van ouders en hun kinderen

De doelstelling van Wegwijzer is:

  • opmaak regionale procedure voor onthaalbeleid
  • focus op anderstalige nieuwkomers
  • verfijning naar specifieke karakter van de gemeenten, hun context en hun inwoners

Wijk-werken houdt in dat werkzoekenden en mensen met een leefloon met een grote afstand tot de reguliere arbeidsmarkt werkervaring kunnen opdoen.

De vereniging wordt gestuurd door een beheerscomité.

Zowel het OCMW als de gemeente maken deel uit van deze vereniging.

Openingsuren & contact

Administratie

LCP