Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Moet je op het gemeentehuis, het sociaal huis of boekelhuis zijn? Maak een afspraak. Om jou en anderen te beschermen geldt deze werkwijze al zeker tot 1 november.

Heb je een vraag voor Sociale Hulp- en Dienstverlening en kan je geen afspraak maken? Kom dan langs op maandag tussen 9.00 - 12.00 uur of 17.30 - 20.00 uur of op vrijdag tussen 9.00 - 12.00 uur.

Voorlopig kan je in het gemeentehuis en het sociaal huis geen huisvuilzakken kopen. Je kan hiervoor terecht op de andere verkooppunten.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

IOK

logo IOK

De Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen, afgekort IOK, is een dienstverlenende intergemeentelijke samenwerking die tot doel heeft de deelnemers - op hun uitdrukkelijke vraag - bij te staan bij de uitvoering van hun taken. Dit door ondersteunende diensten te verlenen, door de samenwerking tussen de gemeenten te bevorderen en door de ontwikkelingsinitiatieven in het belang van de groep van de aangesloten gemeenten en de regio ervan te nemen en/of te bestendigen. 

IOK heeft een heel uitgebreid takenpakket met activiteiten waarbij de lokale besturen naargelang hun eigen keuze al dan niet bij kunnen aansluiten en bijdragen in de werkingskosten. Zo zijn er volgende activiteiten:

 • juridische dienstverlening naar de gemeenten in de volgende materies:
  • milieu
  • ruimtelijke ordening, stedenbouw en ruimtelijke planning
  • administratief recht en grondwettelijk recht
  • diverse rechtstakken
 • handhaving milieu
 • handhaving ruimtelijke ordening
 • Gemeenschappelijke interne Dienst Preventie en Bescherming op het Werk
 • cel veiligheid speelterreinen
 • Kempens Woonplatform met de onderdelen:
  • uitwerking lokaal woonbeleid
  • leegstand en verwaarlozing
  • conformiteitsonderzoeken
 • GIS-coördinatie
 • Intergemeentelijke Aankoopdienst
 • Informatieveiligheid (enkel voor hulpverleningszones en politiezones)
 • Intercommunaal Centrum voor Geweldbeheersing (enkel voor politiezones)

Zowel het OCMW als de gemeente maken deel uit van deze vereniging.

De oprichtingsakte en statuten van IOK vind je hier.

Openingsuren & contact

Administratie

adres
tel.
014 27 94 46
e-mail
administratie@olen.be
Vandaag gesloten
(voorlopig enkel open op afspraak)
Overzicht medewerkers
LCP