Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Je kan op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Iveka

logo Iveka

De opdrachthoudende vereniging Iveka heeft tot doel:

 • het distributienetbeheer, in de zin van de Vlaamse regelgeving met betrekking tot het distributienetbeheer elektriciteit en gas
 • het aanleggen en exploiteren van (kabel)netwerken en installaties met inbegrip van het uitbouwen ervan tot een interactief elektronisch HFC-communicatienetwerk en het ter beschikking stellen van capaciteit op deze netwerken.
 • de conceptie en de realisatie, het aanleggen, exploiteren, onderhouden en ontwikkelen van alle netten van leidingen, kunstwerken en inrichtingen van alle aard die dienstig zijn voor de opvang en de beheersing van het afvalwater en hemelwater om het, al dan niet na een zuiveringsbehandeling, aan de natuur terug te geven.
 • het uitoefenen van elke nevenactiviteit zoals:
  • deze van de openbare verlichting
  • de activiteiten die de aankoop, de productie, de distributie alsook de levering van warmte binnen het wettelijk toegelaten kader omvatten
  • het ter beschikking stellen aan de deelnemende gemeenten, die daartoe een uitdrukkelijke beslissing hebben genomen, in het kader van een geografisch informatiesysteem (GIS), van basis- en themakaarten, waarvan de gegevens inzake topografie, cartografie en geografie betrekking hebben op wat zich boven, op en onder het openbaar en/of privé-domein bevindt, met inbegrip van koppelingen met andere databronnen
  • het ter beschikking stellen en exploiteren van capaciteit met het oog op data- en aanverwante communicatie op (kabel)netten en installaties, en de opslag en de beveiliging van deze data ten behoeve van de deelnemers die daartoe een uitdrukkelijke beslissing hebben genomen, en binnen het toegestane wettelijke en contractuele kader
  • de activiteiten inzake het beheer, waaronder het verwerven en/of het financieren, van strategische participaties

De gemeente maakt deel uit van deze vereniging.

Openingsuren & contact

Administratie

LCP