Gemeente Olen

Onderwijssecretariaat van de steden en gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (OVSG)

logo OVSG

In 1990 hebben alle steden en gemeenten die onderwijs organiseren zich verenigd in OVSG, de onderwijskoepel van steden en gemeenten. Deze vzw is een belangen- en ledenorganisatie die steden en gemeenten ondersteunt bij het organiseren van democratisch, kwaliteitsvol en zorgzaam onderwijs.

De aangesloten steden en gemeenten duiden een vertegenwoordiger aan die deelneemt aan de algemene vergadering van OVSG. Het bestuur wordt verkozen uit de lokale mandatarissen die vanuit hun ervaringen in het veld het beleid uittekenen voor de organisatie.

De gemeente is aangesloten bij deze organisatie.

Openingsuren & contact

Administratie

LCP