Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Voorlopig kan je enkel op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Voorlopig kan je in het gemeentehuis en het sociaal huis geen huisvuilzakken kopen. Je kan hiervoor terecht op de andere verkooppunten.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Bospad vzw

logo Bospad vzw

Bospad is het kleine zusje van Boskat. De vzw werd In 2010 opgericht om te kunnen participeren aan het project Routedokter van de Provincie Antwerpen.

Bospad heeft zich, in een eerste levensfase, dus vooral geconcentreerd op het onderhoud van toeristische infrastructuur. Wandel- en fietsknooppunten en lokale wandelpaden werden door Bospad onderhouden en waar nodig aangepast of hersteld. Intussen is Bospad actief binnen de MINA-werken. In opdracht van verschillende openbare besturen gaan de acht medewerkers van Bospad dagelijks aan de slag op het openbare domein.

Deze vzw wil de lokale besturen in de regio Herentals (haar werkingsgebied) de kans geven om mee het beleid van de sociale werkplaats te bepalen en te participeren in haar bestuursorganen. Daarom geeft de vzw de lokale besturen uit haar werkingsgebied de mogelijkheid vertegenwoordigers aan te duiden die namens het OCMW in hun algemene ledenvergaderingen participeren.

Openingsuren & contact

Administratie

adres
tel.
014 27 94 46
e-mail
administratie@olen.be
Open vandaag: 9.00 - 12.00 uur & 13.00 - 16.00 uur
Overzicht medewerkers
LCP