Gemeente Olen

Bospad vzw

logo Bospad vzw

Bospad is het kleine zusje van Boskat. De vzw werd In 2010 opgericht om te kunnen participeren aan het project Routedokter van de Provincie Antwerpen.

Bospad heeft zich, in een eerste levensfase, dus vooral geconcentreerd op het onderhoud van toeristische infrastructuur. Wandel- en fietsknooppunten en lokale wandelpaden werden door Bospad onderhouden en waar nodig aangepast of hersteld. Intussen is Bospad actief binnen de MINA-werken. In opdracht van verschillende openbare besturen gaan de acht medewerkers van Bospad dagelijks aan de slag op het openbare domein.

Deze vzw wil de lokale besturen in de regio Herentals (haar werkingsgebied) de kans geven om mee het beleid van de sociale werkplaats te bepalen en te participeren in haar bestuursorganen. Daarom geeft de vzw de lokale besturen uit haar werkingsgebied de mogelijkheid vertegenwoordigers aan te duiden die namens het OCMW in hun algemene ledenvergaderingen participeren.

Openingsuren & contact

Administratie

LCP