Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Moet je op het gemeentehuis, het sociaal huis of boekelhuis zijn? Maak een afspraak. Om jou en anderen te beschermen geldt deze werkwijze al zeker tot 1 november.

Heb je een vraag voor Sociale Hulp- en Dienstverlening en kan je geen afspraak maken? Kom dan langs op maandag tussen 9.00 - 12.00 uur of 17.30 - 20.00 uur of op vrijdag tussen 9.00 - 12.00 uur.

Voorlopig kan je in het gemeentehuis en het sociaal huis geen huisvuilzakken kopen. Je kan hiervoor terecht op de andere verkooppunten.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

De Kringwinkel Zuiderkempen vzw en Milieu en Werk vzw

logo De Krinwinkel

De Kringwinkel Zuiderkempen zamelt herbruikbare goederen in en biedt deze aan een betaalbare prijs en met een klantgerichte service aan via een van de zeven kringwinkels. Daarnaast onderneemt de Kringwinkel Zuiderkempen acties die gericht zijn op reductie van gebruik en verspilling van energie en grondstoffen. Als sociale werkplaats stelt de Kringwinkel Zuiderkempen hoofdzakelijk mensen tewerk die laaggeschoold of langdurig werkloos zijn of leven van een leefloon.

Om een brede waaier aan activiteiten te kunnen ontwikkelen, heeft de vzw De Kringwinkel Zuiderkempen zeer nauwe banden met een andere organisatie: de vzw Milieu en Werk. Deze vzw houdt zich bezig met tewerkstellingsinitiatieven en met patrimoniumbeheer.

Deze vzw's geven de besturen van het verzorgingsgebied waarin zij actief zijn de mogelijkheid vertegenwoordigers aan te duiden die namens het OCMW (één afgevaardigde) en namens het gemeentebestuur (één afgevaardigde) in hun algemene ledenvergadering participeren.

Openingsuren & contact

Administratie

adres
tel.
014 27 94 46
e-mail
administratie@olen.be
Vandaag gesloten
(voorlopig enkel open op afspraak)
Overzicht medewerkers
LCP