Gemeente Olen

De Kringwinkel Zuiderkempen vzw en Milieu en Werk vzw

logo De Krinwinkel

De Kringwinkel Zuiderkempen zamelt herbruikbare goederen in en biedt deze aan een betaalbare prijs en met een klantgerichte service aan via een van de zeven kringwinkels. Daarnaast onderneemt de Kringwinkel Zuiderkempen acties die gericht zijn op reductie van gebruik en verspilling van energie en grondstoffen. Als sociale werkplaats stelt de Kringwinkel Zuiderkempen hoofdzakelijk mensen tewerk die laaggeschoold of langdurig werkloos zijn of leven van een leefloon.

Om een brede waaier aan activiteiten te kunnen ontwikkelen, heeft de vzw De Kringwinkel Zuiderkempen zeer nauwe banden met een andere organisatie: de vzw Milieu en Werk. Deze vzw houdt zich bezig met tewerkstellingsinitiatieven en met patrimoniumbeheer.

Deze vzw's geven de besturen van het verzorgingsgebied waarin zij actief zijn de mogelijkheid vertegenwoordigers aan te duiden die namens het OCMW (één afgevaardigde) en namens het gemeentebestuur (één afgevaardigde) in hun algemene ledenvergadering participeren.

Openingsuren & contact

Administratie

LCP