Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Voorlopig kan je enkel op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Voorlopig kan je in het gemeentehuis en het sociaal huis geen huisvuilzakken kopen. Je kan hiervoor terecht op de andere verkooppunten.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

De Kringwinkel Zuiderkempen vzw en Milieu en Werk vzw

logo De Krinwinkel

De Kringwinkel Zuiderkempen zamelt herbruikbare goederen in en biedt deze aan een betaalbare prijs en met een klantgerichte service aan via een van de zeven kringwinkels. Daarnaast onderneemt de Kringwinkel Zuiderkempen acties die gericht zijn op reductie van gebruik en verspilling van energie en grondstoffen. Als sociale werkplaats stelt de Kringwinkel Zuiderkempen hoofdzakelijk mensen tewerk die laaggeschoold of langdurig werkloos zijn of leven van een leefloon.

Om een brede waaier aan activiteiten te kunnen ontwikkelen, heeft de vzw De Kringwinkel Zuiderkempen zeer nauwe banden met een andere organisatie: de vzw Milieu en Werk. Deze vzw houdt zich bezig met tewerkstellingsinitiatieven en met patrimoniumbeheer.

Deze vzw's geven de besturen van het verzorgingsgebied waarin zij actief zijn de mogelijkheid vertegenwoordigers aan te duiden die namens het OCMW (één afgevaardigde) en namens het gemeentebestuur (één afgevaardigde) in hun algemene ledenvergadering participeren.

Openingsuren & contact

Administratie

adres
tel.
014 27 94 46
e-mail
administratie@olen.be
Open vandaag: 9.00 - 12.00 uur & 13.00 - 16.00 uur
Overzicht medewerkers
LCP