Gemeente Olen

Kempens Landschap

Logo Kempens Landschap

Kempens Landschap is een provinciale vzw die werkt op vier vlakken: landschap verwerven, landschap opwaarderen, landschap openstellen en tenslotte gemeenten adviseren.

Vzw Kempens Landschap is actief in de meeste gemeenten in de provincie Antwerpen. Deze vzw stelt bij al haar domeinen een multidisciplinaire aanpak voorop. De vereniging heeft als doel de verwerving, bescherming, valorisatie en het gebeurlijk herstel van leefmilieu, landschap, natuur- en cultuurpatrimonium in de provincie Antwerpen en inzonderheid de instandhouding, het beheer, de ontsluiting en publieksgerichte openstelling van open monumenten in haar bezit.

Openingsuren & contact

Administratie

adres
tel.
014 27 94 46
e-mail
administratie@olen.be
Vandaag gesloten
(voorlopig enkel open op afspraak)
Overzicht medewerkers
LCP