Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Voorlopig kan je enkel op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Voorlopig kan je in het gemeentehuis en het sociaal huis geen huisvuilzakken kopen. Je kan hiervoor terecht op de andere verkooppunten.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Blauwe zone

In Olen-Centrum en St.-Jozef-Olen vind je twee blauwe zones. In deze zones moet je ofwel een bewonerskaart leggen ofwel een parkeerschijf.

Onderaan kan je een overzicht van de blauwe zones downloaden.

Voor wie

Alle automobilisten die willen parkeren binnen de blauwe zone.

Voorwaarden

Wanneer  en hoe lang parkeren met een parkeerschijf?

 • in Olen-Centrum: van maandag tot en met vrijdag (uitgezonderd feestdagen): van 9.00 tot 18.00 uur. Je mag 3 uur parkeren;
 • in St.-Jozef-Olen: van maandag tot en met vrijdag (uitgezonderd feestdagen): van 9.00 tot 19.00 uur.Je mag 2 uur parkeren.

Wie moet er geen parkeerschijf leggen?

 • alle voertuigen die geen auto’s zijn (bijvoorbeeld motorfietsen);
 • de voertuigen gebruikt door mensen met een handicap wanneer de parkeerkaart voor gehandicapten is aangebracht;
 • bewoners in het bezit van een bewonerskaart.

Wie kan een bewonerskaart Olen-Centrum bekomen?

 • Je bent gedomicilieerd in een zone waar bewonersparkeren van toepassing is.
 • Je hebt een eigendomsbewijs van een auto of je kan aantonen dat je er een gebruiksrecht op hebt.
 • het maximaal toegelaten rijklaar leeggewicht (tarra) van de wagen is maximaal 3.500 kg.
 • Je kan geen gebruik maken van een afgesloten private garage.

Er worden geen bewonerskaarten uitgereikt in St.-Jozef-Olen.

Procedure

Bewonerskaart

 • Vraag een bewonerskaart aan bij Omgeving.
 • Leg de bewonerskaart achter de voorruit.

Parkeerschijf

 • Leg de schijf achter de voorruit.
 • Plaats de pijl van de parkeerschijf op het streepje dat volgt op het tijdstip van aankomst.
 • Het voertuig moet de parkeerplaats verlaten hebben uiterlijk bij het verstrijken van de vergunde parkeerduur.

Bedrag

Bij het niet-naleven van het reglement betaalt je 25 euro retributie. Klik onder 'gerelateerde pagina's' op 'Belastingen, retributies, aanvullende gemeentebelastingen' voor het retributiereglement.

Openingsuren & contact

Omgeving

adres
tel.
014 27 95 08
e-mail
omgeving@olen.be
Open vandaag: 9.00 - 12.00 uur
Overzicht medewerkers
LCP