Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Je kan op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Bereikbaarheid industriezones - Economisch Netwerk Albertkanaal (ENA)

De bedrijventerreinen langs het Albertkanaal zijn samengebracht in het Economisch Netwerk Albertkanaal (ENA). Zij gebruiken allemaal dezelfde bewegwijzering om de bereikbaarheid te vergemakkelijken.

De Olense bedrijventerreinen zijn verdeeld over de zones ENA 22 en ENA 23:

  • ENA 22 zone 2 (Stadsestraat);
  • ENA 22 zone 3 (Hoogbuul - Industrielaan);
  • ENA 23 zone 3 (Lammerdries);
  • ENA 22 zone 7 (Umicore).

Het vrachtvervoer moet bovendien een vastgestelde route volgen vanaf de E313 tot in de industriezones.

Meer info op www.slimdoorolen.be.

Voor wie

Bedrijven die in een ENA zone gevestigd zijn kunnen een ENA nummer aanvragen.

Procedure

Bezorg je aanvraagdossier aan Omgeving.

Bedrag

155 euro voor de levering en plaatsing van het ENA-bord.

Openingsuren & contact

Omgeving

LCP