Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Je kan op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Venhof 't Volderke

Venhof (ondersteund zelfstandig wonen)

Vzw ’t Volderke biedt ondersteuning aan volwassenen met een fysieke handicap of niet aangeboren hersenletsel.

In de vroegere meisjesschool op het Ven heeft de vzw drie studio’s en vier kamers voor mensen met een beperking die overdag ondersteuning nodig hebben in hun dagelijks leven, maar bij wie zelfstandig wonen toch haalbaar is.

In het Venhof is er ook een eigen atelierwerking in een gezamenlijke activiteitenruimte met een ruim activiteitenaanbod aangepast aan de individuele interesses. Je kan 't Volderke volgen op Facebook.

Voor wie

Volwassenen met een fysieke handicap of niet aangeboren hersenletsel.

Voorwaarden

Voor deze ondersteuningsvorm is het noodzakelijk dat je een persoonsvolgend budget kreeg toegekend.

Meer info

Venhof
Magister Janssenstuin 1

2250 Olen
tel 0468 35 38 24

www.volderke.com

Openingsuren & contact

Zorgteam

LCP