Gemeente Olen

Brandweerzone Kempen

logo Brandweerzone Kempen

Brandweerzone Kempen is een van de 34 Belgische en 5 Antwerpse hulpverleningszones. Sinds 1 januari 2015 verenigt zij 15 verschillende gemeenten. Het beschermingsgebied van de Brandweerzone Kempen beslaat 727,23 km² met een bevolking van ongeveer 260.000 inwoners.

De brandweerzone wordt bestuurd door twee beleidsorganen, namelijk de zoneraad en het zonecollege. De zoneraad is verantwoordelijk voor de organisatie en het beheer van de brandweerdiensten in de hulpverleningszone. De zoneraad is van rechtswege samengesteld uit de burgemeesters van de gemeenten die binnen het interventiegebied vallen. Het zonecollege vormt het dagelijks bestuur van de hulpverleningszone. De leden van het zonecollege worden verkozen door de zoneraad. De agenda van de zoneraad en de beslissingen van zowel het zonecollege als de zoneraad van de Brandweerzone Kempen vind je hier.

Openingsuren & contact

Administratie

adres
tel.
014 27 94 46
e-mail
administratie@olen.be
Vandaag gesloten
(voorlopig enkel open op afspraak)
Overzicht medewerkers
LCP