Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Voorlopig kan je enkel op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Voorlopig kan je in het gemeentehuis en het sociaal huis geen huisvuilzakken kopen. Je kan hiervoor terecht op de andere verkooppunten.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

De Lijn nv

logo Sportregio Kempen

De Lijn verzekert het gemeenschappelijk stads- en streekvervoer in Vlaanderen.

De Lijn heeft drie bestuursorganen met specifieke bevoegdheden:

  • de algemene vergadering van aandeelhouders
  • de raad van bestuur
  • de raad van directeuren

De aandeelhouders van De Lijn komen jaarlijks samen tijdens de algemene vergadering. De aandeelhouders van De Lijn zijn:

  • het Vlaams Gewest (81,55 %)
  • 224 van de 308 Vlaamse gemeenten (10,92%)
  • de 5 Vlaamse provincies (6,76 %)
  • het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (0,63%)
  • particulieren (0,14%)

De raad van bestuur is het hoogste bestuursorgaan van De Lijn. Hij heeft de meest uitgebreide bevoegdheid. De raad van bestuur bestaat uit elf bestuurders (waaronder de voorzitter en ondervoorzitter), drie waarnemers en twee commissarissen van de Vlaamse Regering. Twee van de bestuurders zijn er namens de steden en gemeenten op voordracht van de VVSG.

Openingsuren & contact

Administratie

LCP