Gemeente Olen

Ethias nv

Logo Ethias nv

Ethias is een Belgische verzekeringsmaatschappij die in 1919 werd opgericht door een groep van gemeente- en provinciebesturen onder de naam "Onderlinge Maatschappij der Openbare Besturen voor verzekering tegen brand, bliksem en ontploffingen" (OMOB).

Ethias is de 4de verzekeraar van het land voor alle takken samen, met een marktaandeel van 9 %. Ethias is een multitakkenverzekeraar, Leven en Niet-Leven, zowel voor collectiviteiten (publieke, socialprofit- en corporate sector) als voor particuliere cliënten.

Ethias is de verzekeraar nr. 1 van de overheidssector en zijn werknemers. Tot haar verzekerden behoren: de Federale Staat, de Gewesten en Gemeenschappen, de lokale overheden (provincies, steden en gemeenten, OCMW’s ...), de openbare ondernemingen alsook duizenden intercommunales, scholen, ziekenhuizen, diensten van algemeen nut, verenigingen ... Heel wat gemeentebesturen zijn aandeelhouder van Ethias.

Openingsuren & contact

Administratie

adres
tel.
014 27 94 46
e-mail
administratie@olen.be
Vandaag gesloten
(voorlopig enkel open op afspraak)
Overzicht medewerkers
LCP