Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Moet je op het gemeentehuis, het sociaal huis of boekelhuis zijn? Maak een afspraak. Om jou en anderen te beschermen geldt deze werkwijze al zeker tot eind november.

Heb je een vraag voor Sociale Hulp- en Dienstverlening en kan je geen afspraak maken? Kom dan langs op maandag tussen 9.00 - 12.00 uur of 17.30 - 20.00 uur of op vrijdag tussen 9.00 - 12.00 uur.

Voorlopig kan je in het gemeentehuis en het sociaal huis geen huisvuilzakken kopen. Je kan hiervoor terecht op de andere verkooppunten.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Ethias nv

Logo Ethias nv

Ethias is een Belgische verzekeringsmaatschappij die in 1919 werd opgericht door een groep van gemeente- en provinciebesturen onder de naam "Onderlinge Maatschappij der Openbare Besturen voor verzekering tegen brand, bliksem en ontploffingen" (OMOB).

Ethias is de 4de verzekeraar van het land voor alle takken samen, met een marktaandeel van 9 %. Ethias is een multitakkenverzekeraar, Leven en Niet-Leven, zowel voor collectiviteiten (publieke, socialprofit- en corporate sector) als voor particuliere cliënten.

Ethias is de verzekeraar nr. 1 van de overheidssector en zijn werknemers. Tot haar verzekerden behoren: de Federale Staat, de Gewesten en Gemeenschappen, de lokale overheden (provincies, steden en gemeenten, OCMW’s ...), de openbare ondernemingen alsook duizenden intercommunales, scholen, ziekenhuizen, diensten van algemeen nut, verenigingen ... Heel wat gemeentebesturen zijn aandeelhouder van Ethias.

Openingsuren & contact

Administratie

LCP