Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Voorlopig kan je enkel op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Voorlopig kan je in het gemeentehuis en het sociaal huis geen huisvuilzakken kopen. Je kan hiervoor terecht op de andere verkooppunten.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Gemeenschappelijke Interne Dienst Preventie en Bescherming op het werk (GiD PBW)

Voor de aangesloten lokale besturen fungeert de Gemeenschappelijke interne Dienst Preventie en Bescherming op het Werk (GiD PBW) als de interne preventiedienst. In samenwerking met de respectieve externe preventiedienst adviseert de GiD PBW werkgever en werknemer over alle welzijnsaspecten verbonden aan arbeid. IOK treedt op als gastheer en organisator en is daarenboven zelf participerend bestuur.

Openingsuren & contact

Administratie

LCP