Gemeente Olen

Vereniging Vlaamse Jeugddiensten (VVJ)

Logo Vereniging Vlaamse Jeugddiensten

De Vereniging Vlaamse Jeugddiensten (VVJ) informeert en ondersteunt als ledenorganisatie Vlaamse steden en gemeenten het voorbereiden en uitvoeren van het lokale jeugdbeleid. Vanuit haar expertise en nabijheid bij het lokale jeugdbeleid levert de organisatie constructieve bijdragen aan de verschillende overheden bij het maken van beleidskeuzes. VVJ staat in voor een uitgebreid pakket diensten aan jeugdambtenaren, lokale en provinciale besturen en jeugdraden met onder meer vorming, uitwisseling, begeleiding, advies en publicaties.

Openingsuren & contact

Administratie

LCP