Gemeente Olen

Voorstellen van burgers

Voorstellen

Een voorstel bevat een duidelijk omschreven verzoek of vraag aan de gemeente of het OCMW. Hierin wordt gevraagd het voorstel te kunnen komen toelichten op de gemeenteraad of de raad voor maatschappelijk welzijn. Een voorstel moet betrekking hebben op zaken waarvoor de gemeente of het OCMW bevoegd is.

Voorwaarden

Zoals vermeld dienen voorstellen betrekking te hebben op zaken waarvoor de gemeente of het OCMW bevoegd zijn.

Daarbovenop moet een geldig voorstel de volgende onderdelen bevatten:

  • de naam, voornaam, woonplaats en geboortedatum en handtekening van minstens één initiatiefnemer die inwoner is van Olen en 16 jaar of ouder is
  • een postadres van de initiatiefnemer(s)
  • een lijst met de namen, voornamen, woonplaats, geboortedatum en handtekening van minstens 200 inwoners van Olen die 16 jaar of ouder zijn

Procedure

Het voorstel moet op één van volgende manieren bezorgd worden om geldig te zijn:

  • schriftelijk via een aangetekende brief aan het college van burgemeester en schepenen voor de gemeente (Dorp 1, 2250 Olen) of aan het vast bureau voor het OCMW (Lichtaartseweg 9, 2250 Olen)
  • schriftelijk gebruikmakend van het daartoe aangeboden formulier
  • digitaal via het e-loket

Daarnaast moet er een lijst bezorgd worden met minstens 200 ondersteuningsverklaringen. Hiervoor kan je gebruikmaken van de papieren lijst die ter beschikking wordt gesteld of van een elektronische (internet) applicatie.

Afhandeling

Na het indienen van je voorstel ontvang je binnen tien werkdagen een ontvangstbevestiging en uitleg over het verder verloop van de afhandeling van het voorstel. Houd er rekening mee dat wanneer je voorstel aan alle voorwaarden voldoet je zal uitgenodigd worden om dit kort (tien minuten) te komen toelichten tijdens een zitting van de gemeenteraad of tijdens de raad voor maatschappelijk welzijn.

LCP