Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Moet je op het gemeentehuis, het sociaal huis of boekelhuis zijn? Maak een afspraak. Om jou en anderen te beschermen geldt deze werkwijze al zeker tot 1 november.

Heb je een vraag voor Sociale Hulp- en Dienstverlening en kan je geen afspraak maken? Kom dan langs op maandag tussen 9.00 - 12.00 uur of 17.30 - 20.00 uur of op vrijdag tussen 9.00 - 12.00 uur.

Voorlopig kan je in het gemeentehuis en het sociaal huis geen huisvuilzakken kopen. Je kan hiervoor terecht op de andere verkooppunten.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Voorstellen van inwoners

Voorstellen

Een voorstel bevat een duidelijk omschreven verzoek of vraag aan de gemeente of het OCMW. Hierin vraag je het voorstel te kunnen komen toelichten op de gemeenteraad of de raad voor maatschappelijk welzijn. 

Voorwaarden

Een voorstel moet betrekking hebben op iets waarvoor de gemeente of het OCMW bevoegd is. Een geldig voorstel moet bovendien volgende onderdelen bevatten:

  • de naam, voornaam, woonplaats en geboortedatum en handtekening van minstens één initiatiefnemer die in Olen woont en 16 jaar of ouder is
  • een postadres van de initiatiefnemer(s)
  • een lijst met de namen, voornamen, woonplaats, geboortedatum en handtekening van minstens 200 inwoners van Olen die 16 jaar of ouder zijn

Procedure

Om geldig te zijn, moet je het voorstel op één van volgende manieren bezorgen:

  • schriftelijk via een aangetekende brief aan het college van burgemeester en schepenen voor de gemeente (Dorp 1, 2250 Olen) of aan het vast bureau voor het OCMW (Lichtaartseweg 9, 2250 Olen)
  • schriftelijk met het formulier dat je op deze pagina kan downloaden
  • digitaal via het e-loket

Daarnaast moet je ons een lijst bezorgen met minstens 200 ondersteuningsverklaringen. Download hiervoor het bijgevoegde formulier of gebruik een elektronische (internet) applicatie.

Afhandeling

Na het indienen van je voorstel ontvang je binnen tien werkdagen een ontvangstbevestiging en uitleg over het verder verloop van de afhandeling van het voorstel.

Voldoet je voorstel aan alle voorwaarden? Dan nodigen we je uit om dit kort (tien minuten) te komen toelichten tijdens een zitting van de gemeenteraad of de raad voor maatschappelijk welzijn.

LCP