Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Je kan op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Volksraadpleging

Volksraadpleging

Via een volksraadpleging kunnen inwoners hun mening geven over zaken van gemeentelijk belang. De gemeenteraad kan zelf beslissen om een gemeentelijke volksraadpleging te organiseren. Ook inwoners kunnen een verzoek indienen om een gemeentelijke volksraadpleging te organiseren.

Persoonlijke aangelegenheden betreffende de jaarrekeningen, het meerjarenplan en de aanpassingen ervan, de gemeentebelastingen en de retributies kunnen niet het voorwerp zijn van een volksraadpleging.

Voor wie

Iedereen kan verzoeken om een volksraadpleging als aan alle voorwaarden voldaan is.

Voorwaarden

Voor een geldige volksraadpleging moet er aan de volgende voorwaarden voldaan zijn:

  • De verzoeker moet 16 jaar of ouder zijn.
  • De verzoeker moet in het bevolkingsregister van Olen zijn ingeschreven of worden vermeld.
  • De verzoeker mag niet het voorwerp uitmaken van een veroordeling of beslissing die voor een gemeenteraadskiezer de uitsluiting of schorsing van het kiesrecht meebrengt.
  • Het initiatief moet worden gesteund door minstens 20 % van de inwoners van de gemeente Olen die 16 jaar of ouder zijn.
  • Het verzoek wordt aangetekend bezorgd aan het college van burgemeester en schepenen (Dorp 1, 2250 Olen) met het formulier dat door het lokaal bestuur ter beschikking wordt gesteld.
  • Het verzoek moet vergezeld zijn van een gemotiveerde nota.

Procedure

Om een volksraadpleging te vragen moet het verzoek bezorgd worden zoals beschreven in de voorwaarden.

Binnen de tien werkdagen wordt het ingediend verzoek beantwoord met minstens een ontvangstbevestiging.

Na de ontvangst wordt door het college van burgemeester en schepenen onderzocht of het verzoek voldoet aan alle vereisten. Het resultaat van dit onderzoek wordt met een gemotiveerde brief meegedeeld. 

LCP