Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Moet je op het gemeentehuis, het sociaal huis of boekelhuis zijn? Maak een afspraak. Om jou en anderen te beschermen geldt deze werkwijze al zeker tot eind november.

Heb je een vraag voor Sociale Hulp- en Dienstverlening en kan je geen afspraak maken? Kom dan langs op maandag tussen 9.00 - 12.00 uur of 17.30 - 20.00 uur of op vrijdag tussen 9.00 - 12.00 uur.

Voorlopig kan je in het gemeentehuis en het sociaal huis geen huisvuilzakken kopen. Je kan hiervoor terecht op de andere verkooppunten.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Burgerinitiatieven

Burgerinitiatieven

Burgers die een initiatief in uitvoering willen brengen, kunnen deze vraag stellen aan het college van burgemeester en schepenen voor de gemeente en aan het vast bureau voor het OCMW.

Voorwaarden

Burgerinitiatieven aanbrengen kan op volgende manieren:

  • via het e-loket
  • via info@olen.be
  • per brief aan de gemeente of het OCMW

Procedure

Na ontvangst onderzoekt het college van burgemeester en schepenen of het vast bureau of het initiatief past binnen de doelstellingen van het meerjarenplan en op welke manier de gemeente of het OCMW het initiatief eventueel kan ondersteunen.

Afhandeling

Zodra het initiatief terechtkomt bij het college van burgemeester en schepenen of het vast bureau zal met een eerste brief of mail een ontvangstbevestiging worden gestuurd. Hierin wordt de initiatiefnemer geïnformeerd over het verdere traject.

Uiteindelijk zal na het doorlopen van het vooropgestelde traject een brief gestuurd worden met een gemotiveerd besluit of advies.

LCP