Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Je kan op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Burgerinitiatieven

Burgerinitiatieven

Burgers die een initiatief in uitvoering willen brengen, kunnen deze vraag stellen aan het college van burgemeester en schepenen voor de gemeente en aan het vast bureau voor het OCMW.

Voorwaarden

Burgerinitiatieven aanbrengen kan op volgende manieren:

  • via het e-loket
  • via info@olen.be
  • per brief aan de gemeente of het OCMW

Procedure

Na ontvangst onderzoekt het college van burgemeester en schepenen of het vast bureau of het initiatief past binnen de doelstellingen van het meerjarenplan en op welke manier de gemeente of het OCMW het initiatief eventueel kan ondersteunen.

Afhandeling

Zodra het initiatief terechtkomt bij het college van burgemeester en schepenen of het vast bureau zal met een eerste brief of mail een ontvangstbevestiging worden gestuurd. Hierin wordt de initiatiefnemer geïnformeerd over het verdere traject.

Uiteindelijk zal na het doorlopen van het vooropgestelde traject een brief gestuurd worden met een gemotiveerd besluit of advies.

LCP