Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Voorlopig kan je enkel op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Voorlopig kan je in het gemeentehuis en het sociaal huis geen huisvuilzakken kopen. Je kan hiervoor terecht op de andere verkooppunten.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Veilige publieke evenementen en lokalen

Het lokaal bestuur Olen werkte de afgelopen jaren aan het verhogen van de veiligheid bij evenementen. Daaruit volgden drie belangrijke principes. Deze principes zijn:

  • Veiligheid van bezoekers van evenementen is voor Olen belangrijk.
  • Olen is een dynamische gemeente waar het verenigingsleven goed werkt en dat moet zo blijven.
  • Olen wil kaders scheppen met normen voor de veiligheid tijdens evenementen. Binnen deze kaders worden adviezen opgemaakt en besluiten genomen door de burgemeester.

Het lokaal bestuur werkte hiervoor nauw samen met organisatoren en verenigingen. Ze kwamen tot een gedragen consensus over de te nemen veiligheidsnormen.

Politiereglement brandveiligheid

Het lokaal bestuur vindt niet alleen de veiligheid bij evenementen van groot belang. Ook de veiligheid voor publieke lokalen staat hoog op de agenda. In het kader daarvan werkte Olen – na bespreking met lokale partners - samen met 15 gemeenten van de hulpverleningszone Kempen en de brandweer aan een politiereglement om de brandveiligheid bij publiek toegankelijke evenementen en lokalen te verhogen. Ook stelden zij een procedure op voor controle, opvolging en attestering.

De gemeenteraad Olen keurde op 8 mei 2019 dit reglement goed. Het besluit treedt in werking op 1 december 2019. Intussen werkt het lokaal bestuur aan brochures om de betrokken partijen te ondersteunen bij het toepassen van het reglement.

Openingsuren & contact

Omgeving

adres
tel.
014 27 95 08
e-mail
omgeving@olen.be
Open vandaag: 9.00 - 12.00 uur
Overzicht medewerkers
LCP