Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Je kan op afspraak terecht in het gemeentehuis, het sociaal huis en het boekelhuis. We blijven telefonisch of via mail bereikbaar tijdens onze gewone openingsuren.

Heb je een hoogrisicocontact gehad of ben je in quarantaine? Stel je afspraak uit.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Participatiereglement

De raad voor maatschappelijk welzijn keurde op 8 mei 2019 het participatiereglement goedgekeurd. De gemeenteraad deed dit op 5 juni 2019.

Dankzij dit reglement kan je op verschillende nieuwe manieren inspraak hebben in het beleid en het toekomstbeeld voor Olen. Ook de andere mogelijkheden zoals deelnemen aan een van de adviesraden blijven nog steeds van toepassing. 

LCP