Gemeente Olen

Participatiereglement

De raad voor maatschappelijk welzijn keurde op 8 mei 2019 het participatiereglement goedgekeurd.

Dankzij dit reglement kan je op verschillende nieuwe manieren inspraak hebben in het beleid en het toekomstbeeld voor Olen. Ook de andere mogelijkheden zoals deelnemen aan een van de adviesraden blijven nog steeds van toepassing. 

LCP