Kom enkel op afspraak

Sluiten
Maak een afspraak

Moet je op het gemeentehuis, het sociaal huis of boekelhuis zijn? Maak een afspraak. Om jou en anderen te beschermen geldt deze werkwijze al zeker tot 1 november.

Heb je een vraag voor Sociale Hulp- en Dienstverlening en kan je geen afspraak maken? Kom dan langs op maandag tussen 9.00 - 12.00 uur of 17.30 - 20.00 uur of op vrijdag tussen 9.00 - 12.00 uur.

Voorlopig kan je in het gemeentehuis en het sociaal huis geen huisvuilzakken kopen. Je kan hiervoor terecht op de andere verkooppunten.

Hoe maak je een afspraak?
Gemeente Olen

Participatiereglement

De raad voor maatschappelijk welzijn keurde op 8 mei 2019 het participatiereglement goedgekeurd. De gemeenteraad deed dit op 5 juni 2019.

Dankzij dit reglement kan je op verschillende nieuwe manieren inspraak hebben in het beleid en het toekomstbeeld voor Olen. Ook de andere mogelijkheden zoals deelnemen aan een van de adviesraden blijven nog steeds van toepassing. 

LCP